HASIČI  ZLATÉ  HORY

2012

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

29. 1. 2012

20:38

Požár – nízká budova Zlaté Hory, Polská 722-723. Požár přístavku – kůlny na pozemku bytového domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení požáru pomocí vysokotlakého proudu. Již před příjezdem jednotky, byl prováděn hasební zásah majiteli bytového domu.

2

20.2.2012

16:05

Požár – odpadky – Zlaté Hory, Nám. Svobody 5. Požár odpadků pod přístřeškem pro osobní vozidlo. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení požáru pomocí vysokotlakého proudu. Již před příjezdem jednotky, byl prováděn hasební zásah občany města, kteří událost ohlásili přímo jednotce.

3

22.2.2012

11:41

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory Nám. Svobody 99. Nebezpečí pádu sněhu s kusy ledu na chodník. Jednotka vyjela vozidlem PP 20 Š706 RTH a provedla odklizení sněhu a ledu ze střechy domu.

4

27.2.2012

7:15

Požár – dopravní prostředkyZlaté Hory , Jesenické Nábřeží 267. Požár osobního vozidla Škoda Felicie s pohonem na LPG. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení požáru pomocí vysokotlakého proudu. Po příjezdu HZS Jeseník a ZPP odjela na základnu.

5

7.3.2012

14:33

Požár – tráva – Janov 74. Požár trávy v obci Janov okr. Bruntál. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815. Na místě po dohodě s VZ odjela na základnu.

6

7.3.2012

16:14

Požár – tráva – Mikulovice, Kolnovice. Požár trávy u místní části Kolnovice. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815. Na místě po dohodě s velitelem místní jednotky odjela na základnu.

7

20.3.2012

18:32

Požár – tráva – Mikulovice, Terezín směr Velké Kunětice. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a společně s jednotkami z Mikulovic a HZS Jeseník prováděla hašení požáru trávy.

8

26.3.2012

23:26

Požár – nízká budova – Heřmanovice 538. Požár stodoly poblíž domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a společně s jednotkami z Vrbna p. Pradědem, Jindřichova, a HZS Krnov prováděla hašení.

9

27.3.2012

12:45

Požár – tráva – Mikulovice. Požár trávy v Mikulovicích směr hraniční přechod. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815. Na místě po dohodě s VZ odjela na základnu.

10

28.3.2012

15:12

Požár – sláma – Heřmanovice 538. Požár slámy, znovuvzplanutí po požáru ze dne 26.3. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2  a společně s jednotkami z Vrbna p. Pradědem a HZS Krnov prováděla hašení.

11

31.3.2012

11:55

Požár – lesní porost – Mikulovice směr Široký Brod. Planý poplach – špatně nahlášené pálení klestí. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815, během jízdy k události byla jednotka odvolána zpět na základnu.

12

5.4.2012

9:28

Dopravní nehoda – úklid vozovky – Zlaté Hory, Nádražní 280. Dopravní nehoda dvou osobních aut s malým únikem provozních náplní. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, provedla zajištění místa nehody a odstranění následků včetně sběru uniklého oleje.

13

7.4.2012

8:00

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Kobylá nad Vidnávkou, domov důchodců – park. Nebezpečí pádu stromu. Jednotka vyjela vozidlem PP 20 Š706 RTH a společně s jednotkou HZS provedla odstranění stromu.

14

29.4.2012

8:42

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Lázeňská 810. Strom přes silnici, po pádu vlivem silného větru. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění stromu. Po příjezdu HZS Jeseník, společně odstranění dalšího stromu na silnici o několik desítek metrů dál.

15

29.4.2012

9:36

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, parkoviště u hornického skanzenu. Strom přes chodník a stržené vedení VN ze sloupu. Jednotka přejela od předchozí události a asistovala pracovníku ČEZ do příjezdu jeho kolegy s plošinou. Po té odjela na základnu.

16

29.4.2012

12:13

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Rejvíz – silnice směr Jeseník. Strom přes silnici, po pádu vlivem silného větru. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění dvou stromů ze silnice.

17

29.4.2012

16:38

Technická pomoc – odstranění překážek – Zlaté Hory, Ondřejovice – žel. trať směr Mikulovice. Strom přes žel. trať, po pádu vlivem silného větru. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění stromu ze žel. tratě.

18

1.5.2012

10:33

Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu – Zlaté Hory, Na Sídlišti 687. Dva roje včel na stromě u vchodu do domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa události, po příjezdu HZS Jeseník společně odchyt a likvidaci rojů.

19

10.5.2012

10:40

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Na Sídlišti 690. Pomoc zdravotnické službě při snesení pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla snést pacienta z 3 NP a naložit ho do sanitky.

20

17.5.2012

12:02

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Ondřejovice, žel. přejezd u vlakové zastávky. Nehoda osobního vozidla a vlaku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě zjistila, že poškozené osobní vozidlo odjelo, není zapotřebí žádného zásahu a odjela na základnu. 

21

22.5.2012

10:27

Požár – dopravní prostředky – Zlaté Hory, bývalý areál RD Jeseník. Požár vraku cisterny na PHM. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a provedla uhašení požáru vraku cisterny. Ostatní povolané jednotky zde nezasahovaly.

22

23.5.2012

9:28

Dopravní nehoda – úklid vozovky- Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice. Nehoda jednoho osobního vozidla cca 3 km za městem směr Heřmanovice s únikem provozní náplně vozidla. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody a odstranění následků včetně sběru uniklého oleje.

23

26.5.2012

13:00

Požár – tráva – Ondřejovice, Nové Dvory. Požár trávy na mezi podél místní komunikace v blízkosti chalupy. Část jednotky, která byla toho času na požární asistenční hlídce na Rejvíze, vyjela přímo z Rejvízu vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení požáru ještě před příjezdem posil. Druhá část jednotky vyjela ze základny vozidlem CAS 323 T 815. K tomuto zásahu byl povolán i HZS Jeseník a JSDH Ondřejovice.

24

11.6.2012

7:23

Technická pomoc – odstranění překážek – Ondřejovice – strojírny. Strom přes silnici. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění stromu ze silnice.

25

30.6.2012

8:35

Požár – lesní porost – Zlaté Hory nad místní částí Rožmitál. Planý poplach – prověření nahlášeného pálení klestí v areálu střediska MAYA (býv. rekreační středisko ASTRA) Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a prověřila zda je pálení klestí pod kontrolou.

26

17.7.2012

13:41

Požár – výšková budova – Zlaté Hory, Na Sídlišti 687, byt v panelovém domě. Hustý kouř valící se z bytu. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a PP 20 Š 706 RTH, na místě zjistila, že se jedná o byt v přízemí a po vniknutí do bytu, že se jedná o potraviny zapomenuté na sporáku. Provedla odstavení sporáku a odvětrání bytu.

27

1.8.2012

16:48

Požár – polní porost, stroje a zařízení – Hlinka okr. Bruntál, pole a kombajn. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a po příjezdu na místo jedno z vozidel dodávalo vodu k dohašování kombajnu a druhé bylo odesláno zpět na základnu

28

16.8.2012

22:02

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, křižovatka směr Mikulovice a Rejvíz – u zahrádek. Nehoda dvou osobních vozidel. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a Da 10, na místě provedla zajištění vozidel, nasvícení místa události a po zdokumentování nehody dopravní policií odklidila vozidla z vozovky. 

29

20.8.2012

14:41

Požár – polní porost – Zlaté Hory, za vlakovým nádražím směr Ondřejovice. Požár strniště po sklizni. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení požáru pomocí asanační lišty.

30

17.9.2012

12:27

Dopravní nehoda – únik provozních náplní – Zlaté Hory, silnice směr Petrovice. Nákladní vozidlo pro odvoz dřeva zachytilo při jízdě o strom a poškodilo hydraulické zařízení pro nakládku, došlo k úniku hydraulického oleje. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zajištění místa nehody a úklid uniklého oleje.

31

4.10.2012

12:30

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Lysý vrch. Požár hrabanky cca 150 m pod vrcholem východním směrem. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení požáru za pomocí vedení dlouhého 260 m.

32

14.10.2012

14:46

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Wolkerova 678. Pomoc zdravotnické službě při snesení pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla snést pacienta z 2 NP a naložit ho do sanitky.

33

14.10.2012

23:21

Požár – nízká budova – Petrovice 225, okr. Bruntál, penzion. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815, během jízdy k místu události byla obě vozidla odvolána a vrátila se zpět na základnu.

34

22.10.2012

13:20

Technická pomoc – únik provozních náplní vozidel – Zlaté Hory směr Heřmanovice – olej na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odklizení oleje z vozovky pomocí sorbentu.

35

24.10.2012

6:34

Dopravní nehoda – srážka vozidla se zvěří – Zlaté Hory směr Polsko. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, po příjezdu dopravní policie odjela na základnu.

36

24.10.2012

16:03

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory směr Mikulovice u odbočky k firmě ČSV a.s. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, po odklizení vozidla likvidaci uniklých provozních náplní a úklid vozovky.

37

27.10.2012

15:05

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory směr Heřmanovice – stromy ve vozovce. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odklizení dvou stromů spadlých na vozovku v úseku prudkého klesání. Dále odklidila několik stromů, u kterých hrozil pád vlivem těžkého sněhu.

38

3.11.2012

8:37

Technická pomoc – odstranění překážek – Zlaté Hory směr Dolní Údolí – strom ve vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění stromu.

39

3.11.2012

14:13

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Rožmitál směr Biskupská kupa – kouř z lesa. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla dohašení ohnisek po pálení klestí.

40

10.11.2012

14:35

Technická pomoc – odstranění překážek – Zlaté Hory, Horní Údolí směr Heřmanovice – strom ve vozovce. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odklizení stromu z vozovky a jednoho stromu, u něhož hrozil pád na vozovku.

41

13.11.2012

18:09

Požár – elektroinstalace – Zlaté Hory, Sadová – rozvaděč na sloupu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a prováděla ochranu okolí, a hašení pomocí hasicích přístrojů. Po příjezdu pohotovostní služby ČEZ asistovala společně s HZS Jeseník, při odpojení a následném zajištění bezpečnosti zařízení.

42

15.11.2012

11:04

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory směr Heřmanovice, prudké klesání poblíž areálu býv. RD – nákladní vozidlo převrácené na bok. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody.

43

15.11.2012

15:32

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Dolní Údolí – osobní vozidlo, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, provedla zajištění místa nehody a vyproštění zraněné osoby z vozidla. Později i asistovala při odklizení následků.

44

27.11.2012

19:04

Požár – kontejner – Zlaté Hory, Wokerova 535 – kontejner na komunální odpad. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a pomocí vysokotlakého proudu provedla uhašení požáru odpadu v kontejneru.

45

1.12.2012

17:02

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Rejvíz – osobní vozidlo, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, provedla zajištění a osvětlení místa nehody, později ve spolupráci s HZS Jeseník i odklizení následků.

46

19.12.2012

22:33

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory Na Sídlišti 432. Otevření bytu na žádost policie ČR. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zpřístupnění bytu.

 

 

TOPlist