HASIČI  ZLATÉ  HORY

2014

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

31. 1. 2014

8:19

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Na Sídlišti 752. – uvolněná část střešní krytiny hrozí spadnutím, mohla by někoho zranit. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a PP 20 a provedla provizorním způsobem zajištění krytiny proti utržení a spadnutí ze střechy.

2

31. 1. 2014

19:00

Požár – komín – Zlaté Hory, Krnovská 220 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla kontrolu situace, kterou majitel zvládl svépomocí. Po příjezdu HZS Jeseník bylo zakázáno majiteli komín požívat do kontroly kominíkem.

3

1. 2. 2014

8:28

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Nádražní 313 – uvolněná část oplechování střechy hrozí spadnutím, mohla by někoho zranit. Jednotka vyjela vozidly PP 20 a DA 10 IVECO a provedla zajištění oplechování proti utržení a spadnutí ze střechy.

4

1. 2. 2014

9:32

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Na Sídlišti 752 – uvolněná další část střešní krytiny hrozí spadnutím, mohla by někoho zranit. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a PP 20 a provedla zajištění krytiny proti utržení a spadnutí ze střechy.

5

1. 2. 2014

9:40

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Krnovská 645 (obchodní dům COOP) – utržená část střechy odlétávají kusy. Jednotka přejela vozidly CAS 20 T 815-2, DA 10 a PP 20 od předchozí události a společně s HZS Jeseník, provedla provizorním způsobem zajištění poškozených částí střechy proti spadnutí.

6

1. 2. 2014

10:08

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Bezručova 570 – uvolněná část střešní krytiny, hrozí vznik dalších škod. Část jednotky přejela od předchozí události vozidlem DA 10 IVECO a provedla zajištění krytiny. Po té se vrátila k prodejně COOP kde zásah stále probíhal.

7

1. 2. 2014

11:45

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Nádražní 280 – uvolněná část střešní krytiny, hrozí vznik dalších škod. Jednotka společně s HZS Jeseník přejela vozidly DA 10 IVECO a PP 20 a provedla zajištění krytiny proti utržení a spadnutí ze střechy.

8

1. 2. 2014

13:06

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, nám. Svobody 18 – uvolněná část střešní krytiny hrozí utržení, mohla by někoho zranit. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a PP 20 a ve spolupráci s pokrývačskou firmou provedla zajištění krytiny proti utržení.

9

1. 2. 2014

13:35

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Zadní 338 – uvolněná část střešní krytiny, hrozí vznik dalších škod. Část jednotky přejela od předchozí události vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění krytiny.

10

1. 2. 2014

15:19

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Na Sídlišti 714, osmi podlažní dům – uvolněná část střešní krytiny, mohla by někoho zranit. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a odstranila uvolněné části konstrukcí ze střechy. Stejná situace na střeše sousedního domu, postupováno stejným způsobem.

11

1. 2. 2014

16:59

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Bezručova 570 – uvolněná další část oplechování, hrozí vznik dalších škod. Část jednotky vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zajištění oplechování.

12

1. 2. 2014

17:04

Technická pomoc – odstranění překážek Zlaté Hory, směr Rejvíz u zatáčky u hříbku – strom přes cestu. Část jednotky vyjela vozidlem CAS 20 T 815 - 2 a provedla odstranění stromu z vozovky.

13

1. 2. 2014

22:35

Technická pomoc – odstranění překážek Zlaté Hory, směr Petrovice – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla odstranění stromu z vozovky.

14

2. 2. 2014

10:14

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory 534 hájovna – převrácený přístřešek na plotě, nestabilní, mohl by někoho zranit. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a později i vozidlem DA 10 IVECO a provedla rozebrání přístřešku.

15

3. 2. 2014

9:11

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, směr Petrovice – strom nakloněný nad vozovku, zavěšený, nestabilní, hrozí pád. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a za pomoci motorové pily a lanového navijáku strom odstranila.

16

4. 2. 2014

3:52

Technická pomoc – odstranění překážek Zlaté Hory, Dolní Údolí – dva stromy na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla odstranění stromů z vozovky.

17

4. 2. 2014

4:46

Technická pomoc – odstranění překážek Zlaté Hory, směr Heřmanovice – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla odstranění stromu z vozovky. Po té provedla kontrolu úseku silnice směr Heřmanovice až na hranici kraje, kde odklízela ještě jeden strom z vozovky.

18

4. 2. 2014

8:16

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Na Sídlišti 821 – uvolněný poklop výstupu na střechu hrozí utržení, mohl by někoho zranit. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a PP 20 a provedla zajištění poklopu proti utržení.

19

9. 2. 2014

3:20

Požár – nízká budova – Mikulovice, Hlavní 13 – požár v přízemí hotelu. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 6x6. Společně s jednotkami SDH Mikulovice, Široký Brod a HZS Jeseník, prováděla hašení pomocí vysokotlakého proudu a dále odvětrávání zakouřených prostor pomocí přetlakové ventilace. 

20

14. 2. 2014

20:20

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, U Sv Rocha 151, požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla sražení a vybrání žhnoucích sazí včetně následného uhašení sazí mimo komín.

21

5. 3. 2014

8:39

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat – Zlaté hory, Krnovská – pes v potoce poblíž čerpací stanice, nemůže se dostat ven. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odchycení a vyproštění lehce zraněného psa z potoka. Po ošetření veterinářem byl pes předán majiteli.

22

28. 3. 2014

15:00

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Jesenické Nábřeží 498 – kůlna za domem. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO a nasadila dva proudy k zamezení šíření požáru a posléze k vlastnímu hašení. Po příjezdu HZS Jeseník dohoda s majitelem, že se zbytky kůlny nechají pod dozorem dohořet.

23

31. 3. 2014

19:56

Požár – popelnice, kontejner, odpad – Zlaté Hory, Na Sídlišti 692 – plastový kontejner na tříděný odpad. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení odpadu v kontejneru.

24

11. 4. 2014

00:54

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Myslbekova 242 – podkroví. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a zahájila likvidaci požáru rodinného domku. K tomuto zásahu byly povolány také jednotky PSP Glucholazy, JSDH Mikulovice a HZS Jeseník.

25

12. 4. 2014

17:56

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Rejvíz, za tzv. Starým Rejvízem – Opavská chata, konstrukce chaty za kamny. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a ve spolupráci s HZS Jeseník provedla dohašení doutnající konstrukce, kterou již před naším příjezdem hasili návštěvníci chaty.

26

25. 4. 2014

13:59

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory Lázeňská 491 – Sanatorium Edel, anonym nahlásil bombu. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO a ve spolupráci s Policií ČR a později i s HZS Jeseník prováděla zajištění místa události, evakuaci a převoz evakuovaných do evakuačního střediska zřízeného v ZŠ.

27

26. 4. 2014

18:02

Požár – popelnice, kontejner, odpad – Zlaté Hory, Sadová – plastový kontejner na tříděný odpad. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla dohašení požáru, který byl téměř uhašen občany ještě před naším příjezdem.

28

7. 5. 2014

22:42

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Polská 53 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z druhého nadzemního podlaží do sanitky.

29

12. 5. 2014

10:28

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Salisov – odstranění plachty namotané na el. vedení, které zkratuje. Jednotka vyjela vozidlem PP 20 Š 706 a provedla odstranění namotané plachty z vedení.

30

22. 5. 2014

16:03

Požár - popelnice, kontejner, odpad – Zlaté Hory, Krnovská -Nerudova – plastový kontejner na tříděný odpad. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla likvidaci požáru plastového odpadu v kontejneru.

31-33

27. 5. 2014

13:53

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Nádražní – čištění vpustí povodňového příkopu, zamezení vtékání vody na nemovitosti na Nádražní ulici. Jednotka vyjela vozidly DA 10 IVECO a CAS 20 T 815-2 a prováděla práce k zamezení vzniku dalších škod, celkem u třech událostí v rozmezí cca 3 hodin.

34-35

28. 5. 2014

19:35

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Nádražní – čištění vpustí povodňového příkopu, zamezení vtékání vody na nemovitosti na Nádražní ulici. Jednotka vyjela vozidly DA 10 IVECO a CAS 20 T 815-2 a prováděla práce k zamezení vzniku dalších škod, celkem u dvou událostí v rozmezí cca 6 hodin.

36

28. 5. 2014

19:48

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat – Zlaté hory, Ondřejovice – osoba ve vozidle uvízlá v silném proudu vody na hraně  potoka, nemůže odjet. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO od předchozí události a provedla vyproštění vozidla z proudu vody, dále pak vyhodnotila situaci na místě a pomáhala evakuovat osoby z blízké nemovitosti zasažené povodní.

37-38

29. 5. 2014

7:15

Technická pomoc – monitoring stavu vody v obci – Zlaté Hory a Ondřejovice. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a prováděla kontrolu stavu a čištění vpustí, propustí a mostků na území města a mapování situace v Ondřejovicích, celkem dvě události v rozmezí cca 7 hodin.

39

29. 5. 2014

13:54

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice – podemletý strom nakloněný nad vozovku, zavěšený, nestabilní, hrozí pád. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a po zvážení situace, povolala výškovou techniku s dosahem 32 m z HZS Jeseník, a za pomoci motorové pily strom odstranila.

40

31. 5. 2014

10:30

Ostatní mimořádné události – pomoc v oblasti zasažené povodní – Zlaté Hory, Ondřejovice – rozvoz balené pitné vody a poskytování pomoci. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a prováděla rozvoz balené vody, výdej vysoušečů, odstraňování stromů z koryta potoka a čištění techniky HZS Hlučín.

41-50

2. 6. 2014

8:56

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice – čerpání a čištění studní znečištěných povrchovou vodou. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomocí el. kalového čerpadla, čerpala a čistila studny na území místní části Ondřejovice. Celkem deset studní-událostí v rozmezí cca 8 hodin. Čerpání studní, zde současně prováděla i posilová jednotka HZS Jeseník.

51-56

3. 6. 2014

8:44

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice – čerpání a čištění studní znečištěných povrchovou vodou. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomocí el. kalového čerpadla, čerpala a čistila studny na území místní části Ondřejovice. Celkem šest studní-událostí v rozmezí cca 7 hodin. Čerpání studní, zde současně prováděla i posilová jednotka SDH z Vlčic u Jeseníku.

57

4. 6. 2014

8:45

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice – čerpání vody ze zaplaveného kamenolomu. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomocí přenosného motorového čerpadla Waterous, čerpala vodu z lomu, aby mohl být proveden odstřel a následná těžba kamene.

58

5. 6. 2014

8:42

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice – čerpání vody ze zaplaveného kamenolomu. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomocí přenosného motorového čerpadla Waterous, čerpala vodu z lomu, aby mohl být proveden odstřel a následná těžba kamene.

59

5. 6. 2014

22:19

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Horní Údolí silnice směr od Heřmanovic, osobní vozidlo mimo vozovku. Bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, dále ve spolupráci s HZS Jeseník asistovala Dopravní policii při zdokumentování místa nehody a prováděla přípravu pro vyproštění a odtažení vozidla.

60-62

6. 6. 2014

15:19

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice, Salisov – čerpání a čištění studní znečištěných povrchovou vodou. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomocí el. kalového čerpadla, čerpala a čistila studny na území místní části Ondřejovice - Salisov. Celkem tři studny-události v rozmezí cca 2 hodin.

63

14. 6. 2014

10:18

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Polská 741, silnice směr Polsko, srážka dvou osobních vozidel. Dvě zraněné osoby. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a poskytla předlékařskou pomoc, provedla zajištění místa nehody, dále ve spolupráci s HZS Jeseník asistovala Dopravní policii při zdokumentování místa nehody a odtahové službě při odtahu vozidel.

64

15. 6. 2014

16:44

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Myslbekova 242 – odpad v garáži. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a požár rozšířený i na střechu garáže zlikvidovala. Po prohlédnutí objektu termokamerou zásah ukončen.

65

15. 6. 2014

22:06

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Myslbekova 242 – střecha garáže. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a zlikvidovala požár. K tomuto zásahu byly povolány také jednotky PSP Glucholazy, JSDH Mikulovice a HZS Jeseník.

66

17. 6. 2014

7:54

Technická pomoc – odstranění překážek Zlaté Hory, Salisov 831 – strom na pozemku a na vozovce, podemleté kořeny. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla odstranění stromu. 

67

19. 6. 2014

10:12

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice 121 – čerpání a čištění studny znečištěné povrchovou vodou. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomocí el. kalového čerpadla, vyčerpala a vyčistila studnu.

68

27. 6. 2014

7:51

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat – Zlaté hory, Myslivecká, bývalý závod Moravolen – zavalená osoba. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a ve spolupráci s ZZS, JSDH Mikulovice a HZS Jeseník provedla vyproštění osoby, dále transport mimo objekt.

69

12. 9. 2014

17:54

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Na Sídlišti 698 – zpřístupnění bytu pro ZZS. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO, zpřístupnila byt, asistovala ZZS při prvotním ošetření a následně pomohla pacienta transportovat do sanitky.

70

24. 9. 2014

17:17

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice, odbočka do místní části Salisov – nakloněný strom přes vozovku hrozí spadnutím, mohl by někoho zranit. Jednotka vyjela vozidly DA 10 IVECO a CAS 20 T 815-2 a provedla likvidaci nebezpečného stromu.

71

29. 9. 2014

10:43

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Krnovská, silnice směr Heřmanovice, zatáčky u areálu Bohema, nákladní vozidlo ve svodidlech, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO, převzala zajištění místa nehody, dále ve spolupráci s HZS Jeseník asistovala Dopravní policii při zdokumentování místa nehody a vyproštění vozidla zpět na vozovku.

72

7. 10. 2014

16:36

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidly DA 10 IVECO a CAS 20 T 815-2 a po příjezdu na místo zjistila, že strom již byl odstraněn.

73

27. 10. 2014

12:07

Požár – lesní polní porost – Zlaté Hory, U Sv. Rocha – požár listí a klestí na louce za aut. nádražím. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o kontrolované, ale nenahlášené pálení klestí. Překvalifikováno na planý poplach. Jednotka nezasahovala.

74

4. 11. 2014

10:19

Dopravní nehoda – odstranění následků Zlaté Hory, Krnovská před ubytovnou Praděd – únik provozních náplní na vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o únik cca 60-80 litrů hydraulického oleje. Pomocí sorbentu byl únik ve spolupráci s HZS Jeseník zlikvidován.

75

5. 11. 2014

21:10

Požár - popelnice, kontejner, odpad – Zlaté Hory, Krnovská -Nerudova – plastový kontejner na tříděný odpad. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla likvidaci požáru plastového kontejneru na papír.

76

12. 11. 2014

15:33

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice, zatáčky u areálu Bohema, osobní vozidlo v příkopu na střeše, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO, provedla zajištění místa nehody, péči o zraněnou osobu a dále ve spolupráci s HZS Jeseník vyproštění vozidla z příkopu a odtažení mimo vozovku.

77

18. 11. 2014

7:50

Dopravní nehoda – odstranění následků – Velké Kunětice silnice směr Vidnava, hasičské vozidlo mimo vozovku na boku, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO, ve spolupráci s HZS Jeseník provedla zajištění místa nehody, vyproštění vozidla z příkopu a odtažení.

78

3. 12. 2014

20:46

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Bezručova 541, malá budova v areálu vlakového nádraží. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla likvidaci požáru ve skladu, který je součástí budovy WC na vlakovém nádraží. 

79

12. 12. 2014

19:14

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice, silnice směr Mikulovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění stromu z vozovky.

80

13. 12. 2014

8:45

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice, příjezdová komunikace pro kamenolom – strom přes vozovku a žel. trať. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění stromu z vozovky a žel. tratě.

81

24. 12. 2014

23:14

Požár – komín – Zlaté Hory, Mánesova 589 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla drobná opatření k dořešení situace, kterou majitel téměř zvládl svépomocí. Po příjezdu HZS Jeseník bylo zakázáno majiteli komín požívat do kontroly kominíkem.

 

 

 

TOPlist