HASIČI  ZLATÉ  HORY

2015

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

6. 1. 2015

8:53

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů  Zlaté Hory, Salisov – strom přes vozovku, silnice neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění spadlého stromu.

2

9. 1. 2015

19:05

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů  Zlaté Hory, Ondřejovice silnice směr Mikulovice – strom přes vozovku a trať, silnice i trať neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a ve spolupráci s JSDH Mikulovice a HZS Jeseník provedla odstranění spadlého stromu.

3

10. 1. 2015

21:34

Požár – popelnice, kontejner, odpad – Zlaté Hory, Sadová – plastový kontejner na tříděný odpad. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla likvidaci požáru tří zasažených plastových kontejnerů.

4

11. 2. 2015

18:32

Únik nebezpečných látek do ovzduší – únik CO v bytě – Zlaté Hory, Krnovská 680 – intoxikovaná osoba. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO, na místě prováděla předlékařskou pomoc a spolupracovala s ZZS při dalším ošetření a následném transportu pacienta.

5

24. 2. 2015

14:47

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Sokolská 277 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z třetího nadzemního podlaží do sanitky.

6

3. 3. 2015

7:49

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů  Zlaté Hory, Rejvíz – strom přes vozovku, silnice neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a během jízdy do místní části Rejvíz nebyl žádný strom přes silnici nalezen. Na Rejvíze kontakt s jednotkou HZS Jeseník, obdržena informace, že strom na silnici směr Jeseník byl již někým odklizen.

7

14. 3. 2015

18:05

Požár – komín – Zlaté Hory, Luční 347 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla kontrolu situace, kterou majitel již téměř zvládl svépomocí. Po příjezdu HZS Jeseník a po dohodě s VZ odjezd na základnu. Na žádost vyšetřovatele příčin požárů byla naše jednotka asi za hodinu povolána zpět z důvodu vysoké teploty komínového tělesa. Další prověření situace a dohled na místě dokud se teplota nesnížila.

8

23. 3. 2015

12:47

Požár – tráva – Zlaté Hory, Krnovská – mez naproti hotelu Praděd. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla likvidaci požáru trávy.

9

13. 4. 2015

13:55

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice, zatáčky před areálem Bohema – osobní vozidlo po nárazu do stromu mimo vozovku, osoba bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody a dále pak ve spolupráci s HZS Jeseník vyproštění a naložení hav. vozidla.

10

19. 4. 2015

11:57

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, křižovatka ulic Nádražní a pod Zámečkem – osobní vozidlo a motocykl, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody a péči o zraněnou osobu, dále pak odstranění následků.

11

2. 6. 2015

18:43

Dopravní nehoda – odstranění následků, únik prov. kapalin – Zlaté Hory, nám. Svobody, před MěÚ – osobní vozidlo a motocykl. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zajištění místa nehody a péči o zraněnou osobu, dále pak odstranění následků.

12

15. 6. 2015

14:18

Technická pomoc – měření koncentrací  Zlaté Hory, nám. Svobody 2 – únik zemního plynu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a prováděla měření koncentrace plynu v objektu, odvětrání a protipožární opatření do příjezdu pohotovostní služby RWE.

13

25. 6. 2015

13:39

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory Polská, okolí samoty za fotbal. hřištěm - pomoc při pátrání po pohřešované osobě na žádost policie ČR. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a ve spolupráci s ostatními složkami propátrala daný terén.

14

26. 6. 2015

12:48

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, U Koupaliště 630 – zpřístupnění bytu na žádost policie ČR. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a spolupracovala s policií na zdolání události.

15

30. 6. 2015

21:27

Požár – nízká budova – Petrovice okr. Bruntál č.p. 42 – požár bytu. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 6x6 a společně s dalšími jednotkami z okr. Bruntál spolupracovala na likvidaci události.

16

3. 7. 2015

9:05

Planý poplach – Zlaté Hory, Krnovská 175 – událost zrušena. Jednotka nevyjela.

17

5. 7. 2015

16:33

Požár – dopravní prostředky – Mikulovice, žel přejezd směr Zlaté Hory – dopravní nehoda os. vozidla a vlaku, jedna zraněná osoba. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a společně s dalšími jednotkami HZS Jeseník a JSDH Mikulovice spolupracovala na likvidaci události.

18

8. 7. 2015

4:17

Technická pomoc – odstranění překážek  Zlaté Hory, Polská – stromy přes vozovku směr Polsko, silnice neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění spadlých stromů.

19

8. 7. 2015

4:21

Technická pomoc – odstranění překážek  Zlaté Hory, Ondřejovice směr Mikulovice – strom přes vozovku, silnice neprůjezdná. Po dohodě s operačním střediskem HZS k této události naše jednotka nevyjela a zasahovala u předchozí události. K této události byla povolána jiná jednotka.

20

8. 7. 2015

5:39

Technická pomoc – odstranění překážek  Zlaté Hory, Rožmitálská 431 – strom přes přístupovou komunikaci k domu, komunikace neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 od předchozí události a na místě zjistila, že se v okolí domu jedná o několik stromů popadaných a několik stromů v sobě zavěšených, které hrozí pádem a způsobením škod. Na místo byla povolána posilová jednotka HZS Jeseník s výškovou technikou, bez které by některé stromy nebylo možno odstranit.

21

8. 7. 2015

6:13

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů  Zlaté Hory, Rožmitálská 422 – větev zavěšená na el. vedení, vodiče spojené. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 od předchozí události a po zjištění situace a po dohodě s operačním střediskem HZS byla k řešení situace na místo povolána pohotovostní službu ČEZ.

22

8. 7. 2015

6:22

Technická pomoc – odstranění překážek  Zlaté Hory, Myslbekova 445 – strom přes vozovku, silnice neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění spadlých stromů.

23

16. 7. 2015

13:33

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, nám. Svobody 2 – zraněný cyklista. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a asistovala HZS Jeseník při poskytování předlékařské pomoci do příjezdu ZZS.

24

19. 7. 2015

17:57

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, Zlodějské Louky, Lysý Vrch – požár borůvčí a hrabanky v lese mezi stromy. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO a ve spolupráci s HZS Jeseník prováděla hasební práce v těžce přístupném terénu s velkým převýšením. Doprava hasební vody byla prováděna dálkovou dopravou hadicemi cca 320 m, dále pak donášena ručně.

25

30. 7. 2015

14:54

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, Horní Údolí nad sjezdovkou směr Rejvíz – požár hrabanky a kořenů stromu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla likvidaci požáru.

26

20. 8. 2015

6:23

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Ondřejovice směr Mikulovice – osobní vozidlo, střet se zvěří. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody a později i odstranění následků a úklid vozovky.

27

22. 8. 2015

13:51

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, Zámecký Vrch, zřícenina hradu – požár hrabanky a kořenů. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO a provedla likvidaci požáru.

28

27. 8. 2015

13:17

Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu  Zlaté Hory, Krnovská 148 – vosí hnízdo na domě. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a po zjištění situace na místě nezasahovala, pouze majiteli domu a ohlašovateli doporučila další postup.

29

28. 8. 2015

15:23

Dopravní nehoda – vyproštění osob – Zlaté Hory, Rejvíz směr Jeseník – motocykl mimo vozovku ve srázu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a ve spolupráci s HZS Jeseník prováděla řízení provozu v místě nehody a později i odstranění následků.

30

1. 9. 2015

20:41

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Na Sídlišti 434 – pomoc ZZS při transportu pacienta a osvětlení přistávací plochy pro leteckou ZZS. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z druhého nadzemního podlaží do sanitky a poté se přesunula na heliport, kde zajistila zapnutí osvětlení a dále asistenci při přeložení pacienta do vrtulníku.

31

5. 9. 2015

20:52

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Na Sídlišti 687 – zpřístupnění bytu. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zpřístupnění bytu. Osoba v bytě byla nalezena bohužel již bez známek života.

32

14. 9. 2015

12:54

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů  Zlaté Hory, Horní Údolí 12 – spadlý strom na rodinný dům, porušená střecha. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po zdokumentování situace strom z domu odklidila za asistence HZS.

33

14. 9. 2015

14:04

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, Dolní Údolí 90 – požár suché trávy a kořenů stromu. Jednotka přejela vozidlem CAS 20 T 815-2 od předchozí události a provedla likvidaci požáru.

34

27. 9. 2015

4:57

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Ondřejovice - Salisov směr Mikulovice – osobní vozidlo, mimo vozovku na železniční trati u přejezdu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody a později i odstranění následků.

35

15. 10. 2015

10:04

Únik nebezpečných látek do vodní plochy – do potoka vytéká zabarvená voda – Zlaté Hory, Jesenické nábřeží. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě prováděla monitoring toku, zda nedochází k úhynu ryb a spolupracovala s HZS Jeseník, při odběru vzorků.

36

19. 10. 2015

11:46

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, silnice směr Jindřichov – osobní vozidlo, mimo vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody a později i odstranění následků.

37

16. 11. 2015

21:51

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Nádražní, křižovatka s ul. Na okálech, střet dvou nákladních vozidel, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody a později i odstranění následků.

38

30. 11. 2015

7:27

Technická pomoc – odstranění překážek  Zlaté Hory, směr Jindřichov – strom na komunikaci. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění spadlé části stromu.

39

11. 12. 2015

15:59

Technická pomoc – otevření uzavřených prostor – Zlaté Hory, Sokolská 292 – zpřístupnění bytu na žádost policie. Jednotka vyjela vozidly AZ 30 IVECO a DA 10 IVECO a pomocí výškové techniky přes balkon provedla zpřístupnění bytu. Osoba byla nalezena v bytě a předána ZZS.

40

16. 12. 2015

0:53

Požár – komín – Zlaté Hory, Nádražní 713 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla kontrolu situace včetně protipožárního opatření. Po příjezdu HZS Jeseník kontrola komínového tělesa pomocí termokamery a poté odjezd na základnu.

 

 

TOPlist