HASIČI  ZLATÉ  HORY

2019

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

4. 1. 2019

15:21

Dopravní nehoda – bez zranění – Zlaté Hory, D. Údolí, silnice směr Rejvíz – DN autobusu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu. Později ve spolupráci s HZS Jeseník vyproštění autobusu zpět na vozovku.

2

8. 1. 2019

9:38

Dopravní nehoda – úklid vozovky – Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – DN osobního vozidla. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu.

3

13. 1. 2019

2:50

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Rejvíz, silnice směr Jeseník – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila ve spolupráci s HZS Jeseník.

4

18. 1. 2019

8:20

Únik nebezpečných látek, provozních kapalin – Zlaté Hory, Salisov, u strojíren – únik provozních náplní po nehodě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla řízení provozu a sběr uniklého oleje pomocí sorbentu. Později po příjezdu HZS Jeseník vyproštění vozidla na vozovku a naložení na odtah.

5

1. 2. 2019

23:49

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

6

2. 2. 2019

05:41

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr D. Údolí – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

7

4. 2. 2019

6:16

Dopravní nehoda železniční – Mikulovice – náraz spěšného vlaku do stromu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě nezasahovala, po dohodě s OPIS odjela zpět na základnu.

8

4. 2. 2019

16:08

Dopravní nehoda – úklid vozovky – Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – DN dodávkového vozidla. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu. Později ve spolupráci s HZS Jeseník vyproštění vozidla zpět na vozovku a naložení na odtah.

9

5. 2. 2019

9:05

Dopravní nehoda železniční – Zlaté Hory, část Salisov – srážka drezíny a osobního vozidla na přejezdu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu na komunikaci v blízkosti přejezdu.

10

6. 2. 2019

10:58

Dopravní nehoda – bez zranění – Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – zapadlý autobus. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, žádný zapadlý autobus nebyl nalezen, zřejmě se povedlo jej vyprostit. Překvalifikováno na planý poplach.

11

7. 2. 2019

11:06

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, U Koupaliště 666 – postižená osoba v bytě. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a na místě zjistila, že byt je již zpřístupněn, poskytovala předlékařskou pomoc a později spolupracovala s ZZS při transportu pacienta do sanitky.

12

10. 2. 2019

15:13

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – strom na vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě prověřila situaci a vyžádala si účast pohotovostní služby ČEZ. Později ve spolupráci s HZS strom z vedení odstranila.

13

10. 2. 2019

18:51

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr D. Údolí – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

14

25. 2. 2019

14:59

Požár – polní porost, tráva – Zlaté Hory, místní část Rožmitál – hoří tráva na louce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě likvidovala požár na ploše cca 50x50m. Na likvidaci požáru se podílela i jednotka z Glucholaz. K požáru byly povolány také JSDH Mikulovice a HZS Jeseník, ale jejich zásahu již nebylo potřeba.

15

3. 3. 2019

17:24

Dopravní nehoda – bez zranění – Zlaté Hory, Horní Údolí silnice směr Heřmanovice – zapadlé osobní vozidlo. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě vozidlo vyprostila.

16

9. 3. 2019

14:30

Požár – polní, lesní porost – Mikulovice, Hlavní 202 – požár trávy asi 30 x 30m. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 a na místě ve spolupráci s JSDH Mikulovice, JSDH Široký Brod a HZS Jeseník likvidovala požár trávy.

17

11. 3. 2019

1:14

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – stromy na silnici. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě stromy odstranila. Dále přejela na silnici směr D. Údolí, kde opět odstranila strom na vozovce. Další odstranění stromu prováděla na silnici směr Petrovice.

18

11. 3. 2019

2:58

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Ondřejovice silnice směr Mikulovice – strom přes vozovku u odbočky na Salisov. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

19

11. 3. 2019

6:05

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Ondřejovice silnice směr kamenolom – strom přes vozovku u žel. přejezdu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

20

13. 3. 2019

2:35

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, u silnice směr Petrovice – požár v lese. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 Z 815-2 a CAS 32 T 815 a na místě prováděla hašení ohnisek po pálení klestí, která se znovu rozhořela vlivem větru. Na hašení se podílela i jednotka HZS Jeseník.

21

17. 3. 2019

15:36

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Rejvíz směr H. Údolí – požár v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 6x6, na místě ve spolupráci s HZS zjistila, že se jedná o pálení klestí. Překvalifikováno na planý poplach.

22

30. 3. 2019

15:13

Požár – polní porost – Ondřejovice – požár trávy za obchodem u Moků. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že požár je již uhašen občany, pro jistotu provedla prolití požářiště vodou.

23

2. 4. 2019

21:20

Planý poplach – Zlaté Hory, sokolská 292 – podezření na požár bytu. Jednotka byla odvolána ještě před výjezdem.

24

2. 4. 2019

21:56

Požár – lesní porost – Lysý vrch tzv. Plešivec – požár na pasece po těžbě – větší rozsah. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 Iveco, později ještě vozidlem CAS 32 T 815. Na trase k události prováděla hašení dalších několika ohnisek v lese u silnice směr D. Údolí. Po té se přesunula na vrchol Plešivec, kde zasahovala až do ranních hodin. Zřizovala také čerpací stanoviště pro doplňování vody do CAS. Na hašení se podílely také jednotky JSDH Mikulovice, Písečná, Česká Ves, Jindřichov, HZS Jeseník a PSP Glucholazy.

25

3. 4. 2019

14:20

Požár – lesní porost – u silnice směr Dolní Údolí – požár v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla hasební práce. Na hašení se podílely také jednotky JSDH Mikulovice, HZS Jeseník a PSP Glucholazy.

26

16. 4. 2019

13:23

Dopravní nehoda – bez zranění – Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – únik provozních náplní, proražená vana motoru. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě likvidovala únik oleje pomocí sorbentu.

27

24. 4. 2019

3:01

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr D. Údolí – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

28

30. 4. 2019

11:39

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, areál Bohema – strom hrozí pádem. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zmapovala situaci, podala zprávu na OPIS a vyčkala na příjezd HZS Jeseník, poté po dohodě s VZ odjela zpět na základnu.

29

2. 5. 2019

17:45

Technická pomoc – únik nebezpečných látek do ovzduší Zlaté Hory, Tovární 753 – únik zemního plynu z potrubí. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zmapovala situaci, vyznačila a uzavřela nebezpečnou oblast, prováděla měření koncentrací plynu a vyčkala na příjezd HZS Jeseník a pohotovostní služby RWE, poté bylo místo předáno vedoucímu havarijní skupiny RWE a jednotky se mohly vrátit zpět na základnu.

30

13. 5. 2019

16:58

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, směr D. Údolí – ohniště v lese po pálení klestí. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě zjistila, že se jedná o nedohašená ohniště po pálení klestí. Překvalifikováno na planý poplach.

31

1. 6. 2019

16:13

Dopravní nehoda – se zraněním – Zlaté Hory, D. Údolí, silnice směr Rejvíz – DN os. vozidla a motocyklu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě asistovala ZZS při ošetření a naložení pacienta do sanitky, prováděla řízení provozu a později ve spolupráci s HZS Jeseník odstranění následků a úklid vozovky.

32

5. 6. 2019

17:03

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, D. Údolí – strom přes vozovku a el. vedení. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky a vedení odstranila, ve spolupráci s HZS pak provedla úklid vozovky a předání místa pracovníku ČEZ.

33

7. 6. 2019

8.15

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice – volně se pohybující býk v obci. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 Iveco a na místě zjistila, že zvíře se samo vrátilo zpět do poškozené ohrady, ve spolupráci s HZS vyzvala majitele k nápravě, předala místo a odjela zpět na základnu.

34

11. 6. 2019

11:19

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, zlatokopecký skanzen – zlatorudné mlýny – strom hrozí pádem, ohrožuje osoby. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom ve spolupráci s HZS odstranila.

35

12. 6. 2019

7:39

Ostatní pomoc – Poštovní štola - Cvičení Orkán Jesenicko 2019. Jednotka vyjela vozidly DA 10 Iveco a CAS 32 T 815 a podílela se na plnění úkolů v rámci cvičení.

36

12. 6. 2019

9:09

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Příkrá 651 – zpřístupnění uzavřených prostor, osoba zřejmě uvnitř potřebuje pomoc. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 Iveco a na místě na žádost policie zpřístupnila byt, osoba uvnitř nalezena v pořádku.

37

18. 6. 2019

9:13

Dopravní nehoda – bez zranění – Zlaté Hory, Salisov, silnice směr Mikulovice – nákladní vozidlo převrácené na bok, únik provozních náplní. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě zajistila místo nehody a likvidovala únik provozních náplní pomocí sorbentu.

38

29. 6. 2019

14:46

Požár – lesní porost – pod větrnou – požár trávy na pasece. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla hasební práce. Na hašení se podílely také jednotky JSDH Mikulovice, HZS Jeseník. Jednotka PSP Glucholazy nezasahovala, byla odeslána zpět na základnu.

39

5. 7. 2019

14:41

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, D. Údolí – strom přes vozovku směr Rejvíz. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila, ve spolupráci s HZS pak provedla úklid vozovky.

40

10. 7. 2019

15:13

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Ondřejovice 10 – podezření na postiženou osobu uvnitř. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 a provedla zpřístupnění domu, následně péči o postiženou osobu a spolupracovala na transportu osoby do sanitky.

41

16. 7. 2019

22:54

Požár – komín – Zlaté Hory, městská kotelna – jiskry z komína, plameny z budovy. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a AZ 30 Iveco Magirus a na místě prováděla hasební práce. Později zjištěno, že se jedná o požár technologického zařízení filtrace zplodin.

42

19. 7. 2019

8:56

Technická pomoc – transport pacienta – Zlaté Hory, Wolkerova 533 – zajištění místa přistání LZS + transport pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 Iveco na místě, zajistila místo pro přistání letecké ZZS a následně spolupracovala při transportu pacienta do vrtulníku.

43

5. 8. 2019

17:40

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, D. Údolí – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

44

10. 8. 2019

16:13

Dopravní nehoda – vyproštění – Zlaté Hory, Salisov, silnice směr Mikulovice – osobní vozidlo mimo vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě zajistila místo nehody, později převzala řízení provozu v místě nehody a ve spolupráci s HZS Jeseník vyprostila vozidlo na místo pro bezproblémový odtah. Na zásahu se podílela i JSDH Mikulovice.

45

16. 8. 2019

16:11

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Horní Údolí směr Heřmanovice – strom nakloněný nad vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě zmapovala situaci a vyžádala si účast pohotovostní služby ČEZ. Po příjezdu HZS Jeseník a předání místa zásahu odjela zpět na základnu.

46

18. 8. 2019

7:26

Požár – kůlny, chatky – Mikulovice, Hlavní 328 – kůlna u domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla hasební práce ve spolupráci s JSDH Mikulovice a HZS Jeseník.

47

31. 8. 2019

22:57

Požár – chaty – Zlaté Hory, Polská - chata na zahradě u řeky. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla hasební práce ve spolupráci s PSP Glucholazy, JSDH Mikulovice a HZS Jeseník.

48

30. 9. 2019

14:53

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Rejvíz – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

49

30. 9. 2019

15:20

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Salisov – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

50

1. 10. 2019

7:46

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Ondřejovice – strom přes žel. trať. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a během jízdy k události byla odvolána zpět na základnu s tím, že strom je již odstraněn.

51

12. 10. 2019

23:43

Požár – kůlny, chatky – Zlaté Hory, Plynárenská 352 – maringotka na zahradě u řeky. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 na místě prováděla hasební práce. K události byly povolány i jednotky PSP Glucholazy, JSDH Mikulovice, ale nezasahovaly, byly odeslány zpět na základnu. HZS Jeseník po příjezdu provedla pouze kontrolu požářiště pomocí termokamery a společně jsme vyčkali na příjezd vyšetřovatele příčin požárů.

52

15. 10. 2019

16:47

Dopravní nehoda – se zraněním – Zlaté Hory, Salisov, silnice směr Mikulovice – srážka dvou osobních vozidel. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě provedla zajištění místa nehody, předlékařskou pomoc, řízení provozu, sběr uniku prov. náplní a později společně s HZS Jeseník úklid vozovky.

53

20. 10. 2019

10:47

Technická pomoc – únik nebezpečných látek Zlaté Hory, Krnovská 225 – únik nafty z vozidla. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla jímání a sběr uniklé nafty, později provedla odčerpání části náplně palivové nádrže a provizorní odstranění příčiny úniku.

54

27. 10. 2019

08:53

Dopravní nehoda, letecká – se zraněním – Mikulovice, letiště – pád malého letadla. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě nezasahovala, pouze poskytla zálohu sil a prostředků, již zasahujícím jednotkám JSDH Mikulovice a HZS Jeseník.

55

1. 11. 2019

20:48

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – stromy přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě stromy z vozovky odstranila.

56

1. 11. 2019

21:44

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 Iveco a na místě strom z vozovky odstranila.

57

1. 11. 2019

22:30

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Ondřejovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě se připojila k jednotce HZS Jeseník a podílela se na odstranění dalšího stromu z vozovky.

58

1. 11. 2019

23:52

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Ondřejovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

59

2. 11. 2019

07:01

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

60

2. 11. 2019

07:27

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Podlesí 568 – strom přes vozovku a plot. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky i plotu odstranila.

61

8. 11. 2019

05:09

Požár – dopravní prostředky – Mikulovice, Hlavní 37 – požár brzd návěsu kamionu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě vyčkala jako záloha již zasahující JSDH Mikulovice. Po příjezdu HZS Jeseník, odjela zpět na základnu.

62

11. 11. 2019

01:39

Požár – Zlaté Hory, Krnovská 197 – spuštěna požární signalizace v hotelu Praděd. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě provedla průzkum a zjistila, že se nejedná o požár, ale o falešný poplach. Celý zásah překvalifikován jako planý poplach.

63

12. 11. 2019

20:21

Dopravní nehoda – vyproštění – Zlaté Hory, Krnovská 633 – sražený chodec. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě provedla zajištění místa nehody, řízení provozu a spolupracovala na poskytování předlékařské pomoci, vyprostit jej nebylo potřeba.

64

16. 11. 2018

08:18

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Rejvíz – strom na vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě odstranila část stromu z vozovky a silnici zprůjezdnila. Dále čekala na příjezd pohotovostní služby ČEZ. Po příjezdu HZS Jeseník a předání místa zásahu odjela zpět na základnu.

65

23. 11. 2019

07:03

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr D. Údolí – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

66

23. 11. 2019

13:10

Únik nebezpečných látek do vodní plochy – Zlaté Hory, potok – pěna na potoku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla monitoring vodního toku. Žádná nebezpečná klátka nebyla ve vodě nalezena, zásah ukončen a událost překvalifikována na planý poplach.

67

28. 11. 2019

06:44

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, u areálu Bohema – strom na vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě vyčkala na příjezd pohotovostní služby ČEZ, poté strom ve spolupráci s HZS Jeseník odstranila.

68

7. 12. 2019

09:08

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Horní Údolí, silnice směr Heřmanovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

69

8. 12. 2019

15:53

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Ondřejovice, Strážovice – strom přes vozovku, a stržené el. vedení. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě vyčkala na příjezd pracovníků ČEZ a po vypnutí vedení stromy odstranila.

70

15. 12. 2019

11:02

Požár – lesní porost – Příčný vrch, poblíž místa zvaného Velké pinky – požár v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla hasební práce. Na místo přijela také jednotka HZS Jeseník, ale jejich zásahu již nebylo potřeba.

71

20. 12. 2019

0:18

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Nerudova 465 – požár okrasných dřevin u domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že požár je téměř uhašen svépomocí a provedla dohašení.

72

20. 12. 2019

12:12

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Zlaté Hory, Rejvíz – strom na vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě ve spolupráci s HZS Jeseník strom odstranila a odjela k další události.

73

20. 12. 2019

12:40

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr poutní místo P. M. Pomocné – stromy přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě ve spolupráci s HZS Jeseník stromy z vozovky odstranila.

74

20. 12. 2019

15:02

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Zlaté Hory, směr Dolní Údolí – strom na vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě vyčkala na příjezd pracovníků ČEZ a poté odjela k další události.

75

20. 12. 2019

15:46

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Ondřejovice – strom na silnici. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a během jízdy k události byla odvolána zpět na základnu s tím, že strom je již odstraněn.

76

20. 12. 2019

16:13

Požár – polní porost – Ondřejovice, Salisov – požár trávy za pozemky domů, vlivem pádu vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě provedla uhašení dvou ohnisek.

77

21. 12. 2019

8:45

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Ondřejovice – strom na železniční trati, stojí vlak. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z trati odstranila.

78

26. 12. 2019

18:32

Požár – dopravní prostředky – Zlaté Hory, Jesenické nábřeží 256 – požár vraku vozidla. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě požár zlikvidovala.

 

TOPlist