HASIČI  ZLATÉ  HORY

2009
POŘ. ČÍSLO
DATUM
ČAS
POPIS UDÁLOSTI
1
11.1.2009
21:36
Požár – Zlaté Hory, Bezručova 144. Požár kontejneru na tříděný odpad (plasty) .
2
12.1.2009
23:07
Požár – Mikulovice - Široký Brod 87. Požár konstrukce stropu, mezi stropem prvního NP a podlahou druhého NP.
3
17.1.2009
13.55
Požár – Zlaté Hory, Bezručova 594. Požár kůlny u bytového domu. 
4
23.1.2009
17:38
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory – Rejvíz. Strom přes cestu.
5
29.1.2009
16:57
Požár – Mikulovice – Široký Brod. Požár transformátoru u mostu ke stavebninám Přecechtěl.
6
19.3.2009
08:02
Dopravní nehoda – Odstranění následků dopravní nehody – Zlaté Hory – Ondřejovice. Osobní auto v příkopu na střeše, bez zranění.
7
21.3.2009
20:48
Dopravní nehoda – Odstranění následků dopravní nehody – Zlaté Hory – Ondřejovice. Osobní auto v potoce, bez zranění.
8
24.3.2009
20:22
Dopravní nehoda – Odstranění následků dopravní nehody – Zlaté Hory, směr Heřmanovice. Dodávka na střeše v příkopu, bez zranění.
9
2.4.2009
17:26
Technická pomoc – Odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, směr Petrovice. Strom spadlý na osobní auto, jedna osoba lehce zraněna.
10
4.4.2009
9:53
Požár – Heřmanovice – Drakov, směr Vrbno p. Pradědem. Požár srubu v lese.
11
11.4.2009
0:41
Požár – Zlaté Hory, Krnovská ul. Požár kontejneru na tříděný odpad (plasty).
12
13.4.2009
9:55
Dopravní nehoda – odstranění následků dopravní nehody – Zlaté Hory, Na Sídlišti 750. Osobní auto a cyklista, cyklista lehká zranění.
13
16.4.2009
22:58
Požár – Zlaté Hory, Na Sídlišti – Požár sazí v komíně městské kotelny.
14
23.4.2009
10:13
Taktické cvičení – Polsko, Jarnoltówek, hotel ZIEMOWIT. Mezinárodní taktické cvičení – požár hotelu a evakuace osob pomocí PP 20 .
15
26.4.2009
10:44
Požár – Zlaté Hory, Rejvíz 17. Požár sazí v komíně rodinného domu.
16
1.5.2009
9:31
Požár – Zlaté Hory, Petrovy boudy, směr rozhledna na Biskupské kupě. Požár borůvčí v lese, špatně přístupný terén.
17
3.5.2009
17:27
Dopravní nehoda – odstranění následků dopravní nehody – Zlaté Hory – Ondřejovice. Osobní auto v příkopu na střeše, bez zranění.
18
12.5.2009
14:00
Taktické cvičení – Zlaté Hory, Hornická - Domov důchodců. Taktické cvičení - požár a evakuace.
19
16.5.2009
18:19
Únik nebezpečných látek do vodního toku – Zlaté Hory, Ondřejovice. Únik fekálií do potoka, úhyn ryb.
20
13.6.2009
2:07
Požár – Zlaté Hory, Krnovská. Požár kontejneru na tříděný odpad (plasty). 
21
21.6.2009
15:16
Dopravní nehoda -  odstranění následků dopravní nehody – Zlaté Hory, křižovatka ulic Krnovská a Nádražní. Srážka dvou osobních aut, únik provozních náplní vozidel, bez zranění.
22
24.6.2009
13:35
Živelná pohroma – povodeň – povodňová aktivita Zlaté Hory, území města. Čištění propustí a vpustí do kanalizace pro zajištění odtékání dešťové vody.
23
26.6.2009
8:10
Technická pomoc – čerpání vody – Zlaté Hory, Ondřejovice 4. Odčerpání vody ze zatopeného sklepa.
24
26.6.2009
10:17
Technická pomoc – čerpání vody – Zlaté Hory, Na Okálech 773. Odčerpání vody ze zatopeného sklepa.
25
26.6.2009
12:24
Technická pomoc – čerpání vody – Zlaté Hory, Dolní Údolí 44, Hotýlek u Pekina. Odčerpání vody ze zatopeného sklepa, evakuace zařízení.
26
26.6.2009
15:10
Technická pomoc – otevření uzavřených prostor – Zlaté Hory, Sokolská 277. Otevření bytu, podezření na úmrtí, nepotvrdilo se.
27
26.6.2009
17:42
Technická pomoc - čerpání vody – Zlaté Hory, Krnovská 175. Odčerpání vody ze zatopeného sklepa.
28
26.6.2009
19:40
Živelná pohroma – povodeň – povodňová aktivita Zlaté Hory - Salisov. Čištění propustí, stavění hrází pro zajištění odtékání dešťové vody.
29
27.6.2009
11:01
Technická pomoc – čerpání vody – Zlaté Hory, Dolní Údolí 44 Hotýlek u Pekina. Odčerpání vody ze zatopeného sklepa, prostory kotelny.
30
27.6.2009
14:24
Technická pomoc – čerpání vody – Zlaté Hory, Na Okálech 773. Odčerpání vody ze zatopeného sklepa.
31
27.6.2009
19:42
Technická pomoc – čerpání vody – Zlaté Hory – Dolní Údolí 44, Hotýlek u Pekina. Odčerpání vody ze zatopeného sklepa, prostory kotelny.
32
28.6.2009
15:47
Technická pomoc - čerpání vody – Zlaté Hory, Krnovská 175. Odčerpání vody ze zatopeného sklepa.
33
29.6.2009
8:00
Technická pomoc – čerpání vody – Vápenná, území obce. Pomoc s odčerpáváním kontaminované vody ze zatopených studní.
34
29.6.2009
13:56
Technická pomoc – čerpání vody – Zlaté Hory, Ondřejovice 55. Odčerpání kontaminované vody ze zatopené studny.
35
30.6.2009
8:12
Technická pomoc – Skorošice. Pomoc s výškovou technikou PP 20 na odstranění nebezpečného stromu.
36
1.7.2009
8:02
Technická pomoc – Javorník. Pomoc s výškovou technikou při rozebírání střechy na povodní poničeném domě.
37
2.7.2009
10:18
Záchrana osob a zvířat z vody – Zlaté Hory, ul. Za Potokem. Záchrana psa z koryta potoka, kolmé břehy, velká hloubka.
38
11.7.2009
14:00
Technická pomoc – Zlaté Hory, Salisov 71. Odčerpání kontaminované vody ze zatopené studny.
39
16.7.2009
15:14
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Horní Údolí. Strom přes cestu.
40
18.7.2009
9:09
Technická pomoc – Zlaté Hory, Salisov 51. Odčerpání kontaminované vody.
41
18.7.2009
12:05
Technická pomoc – Zlaté Hory, Salisov 7. Odčerpání kontaminované vody a vyčištění zatopené studny.
42
8.8.2009
19:37
Dopravní nehoda – odstranění následků dopravní nehody – Zlaté Hory, směr Dolní Údolí. Osobní auto v příkopu, dvě osoby lehce zraněné, únik provozních náplní vozidla.
43
14.9.2009
14:20
Požár - Zlaté Hory, Krnovská 519. Požár hospodářského stavení u rodinného domku.
44
28.9.2009
14:50
Požár – Mikulovice, Sokolská 515. Požár kůlny u rodinného domku, uvnitř jedna osoba těžce zraněná.
45
3.10.2009
8:57
Technická pomoc – Únik nebezpečných látekMikulovice. Únik ropných látek na vozovku, jednotka nezasahovala, zásah provedla místní jednotka.
46
15.10.2009
17:50
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, směr Heřmanovice. Několik stromů přes cestu.
47
15.10.2009
23:46
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, směr Heřmanovice. Několik stromů přes cestu.
48
16.10.2009
7:48
Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Rejvíz. Velká větev nakloněná nad dům.
49
16.10.2009
10:10
Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Ondřejovice 191. Odstranění větví stromu zavěšených na kabelu el. vedení.
50
27.10.2009
13:07
Dopravní nehoda – odstranění následků dopravní nehody – Zlaté Hory, směr Heřmanovice. Osobní auto v příkopu, jedna osoba středně těžce zraněná, únik LPG.
51
21.11.2009
8:58
Požár – Zlaté Hory, Na Sídlišti 694. Požár potravin na sporáku, byt zakouřený, uvnitř osoba , bez zranění. 
52
25.11.2009
19:35
Technická pomoc – spolupráce s IZS – Zlaté Hory, Na Sídlišti 688. Pomoc při snesení a naložení pacientky do sanitky RZP.
53
26.11.2009
19:41
Požár – Zlaté Hory, Bezručova 643. Požár bytu v prvním NP dvoubytového domu.
54
30.11.2009
8:12
Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Ondřejovice 238. Vlivem silného větru se dotýká a jiskří el. vedení v blízkosti budovy. Povoláni pracovníci ČEZ.
55
20.12.2009
12:50
Požár – Mikulovice, Hradecká 245. Požár auta zaparkovaného v kůlně u rodinného domu.
56
21.12.2009
16:07
Požár – Mikulovice, Hlavní 147. Požár palety zboží v hale firmy PLASTKON.
57
25.12.2009
8:35
Technická pomoc -  odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Nádražní 313. Vlivem silného větru obnaženy el. svorky sloupu veřejného osvětlení.
 
 
 
TOPlist