HASIČI  ZLATÉ  HORY

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Výjezdová jednotka

    V současné době je zásahová činnost záležitostí výhradně výjezdové jednotky. Naše jednotka je zařazená do kategorie JPO II/1 a  má 20 členů, z toho jsou dvě ženy. Všichni členové jednotky podléhají odborné přípravě, která je jim stanovena podle jejich zařazení v jednotce. Jedná se především o odbornou přípravu velitelů, strojníků a nositelů dýchací techniky. Nositelem DT jsou až na pár vyjímek téměř všichni členové jednotky. Pro udržení je nutno každé 3 měsíce absolvovat praktický výcvik v případě, že nebylo DT použito u zásahu a jednou za rok odbornou přípravu s přezkoušením. Naše jednotka má čtyři členy s platnou odborností velitele. Samozřejmě, že nemohou být všichni na stejné úrovni velení. Jde tedy o velitele jednotky, který je v našem případě současně velitelem sboru a celého okrsku, zástupce velitele jednotky a dva velitele družstev. Dále je v jednotce šest členů s odborností strojníka, která je potřebná pro ovládání požární techniky. Většina těchto strojníků je také proškolena na obsluhu další, tak trochu speciální techniky, jako je požární automobilový žebřík AZ 30, vyprošťovací zařízení NARIMEX apod. Předchozí plošina PP 20 byla ve výbavě jednotky 22 let, bohužel po dopravní nehodě, kdy došlo k totálnímu zničení kabiny, bylo rozhodnuto o prodeji a nákupu jiné výškové techniky. Dnes již má naše jednotka k dispozici starší požární žebřík AZ 30 na podvozku IVECO Magirus, který je doplněn i přepravním košem a plně nahrazuje havarovanou plošinu.

Každý rok je ve spolupráci s HZS připraven tzv. Plán činnosti, výcviku a školení na jehož základě výcviky a školení probíhají.

Aktuální seznam členů výjezdové jednotky:

Finsterle Roman, Friedl Jan, Hastík Jiří,  Hoško Jan, Hoško Libor, Hošková Helena, Ivan Jiří,  Ivan Vojtěch,  Ivan Stanislav, Kopčil Marián, Krupa Juraj, Petroš Martin, Skaličan Jiří, Šiška Radek, Šemro Karel, Šemro Roman, Turzová Margareta, Uchytil Aleš, Waněk Jan.

Velitelem jednotky je Vojtěch Ivan a jeho zástupcem Roman Finsterle.              

    Významnou součástí naší jednotky je i lezecké družstvo, které bylo založeno v roce 2000 a jehož iniciátorem a instruktorem byl Josef Kurek. Díky založení tohoto družstva se výrazně rozšířil záběr celé jednotky, nejen o používání lanové techniky, ale i o další zkušenosti, získané při výcvicích tohoto družstva. Z počátku se jednalo o klasické výcviky s použitím lanové techniky a školení poskytování první pomoci opět pod vedením Josefa Kurka. Později se zejména členové tohoto družstva, ale i několik ostatních členů jednotky, stali součástí realizačního týmu soutěže záchranářských posádek "Rallye Rejvíz", která každoročně probíhala na území našeho města a jeho okolí. Na přípravě soutěžních úkolú pro posádky jsme se podíleli několik let a to i přes to, že v roce 2009 byla soutěž přesunuta z organizačních důvodů na opačný konec Jeseníků. Jakékoli působení na této dnes již prestižní soutěži bylo pro naši jednotku velkým přínosem, protože členové, kteří se jí každoročně účastnili, si tím osvojili jak poskytování první pomoci, tak i součinnost složek IZS při záchranných pracích. Lezci si zde také přišli na své, neboť se při sestavování některých úkolů pro posádky se zdokonalovali v používání lanové techniky. Bohužel, jsme se do realizace posledních ročníků Rallye Rejvíz už nezapojili, ato z důvodů nejen časových, ale také z důvodu drobných organizačních změn v soutěži. Součástí Rallye Rejvíz je i obdobná soutěž pro dvojice žáků pátých ročníků ZŠ, nazvaná "HELPÍKŮV POHÁR". I při její organizaci jsme měli několik let své místo.

Postupem času se výcviky lezeckého družstva rozšířily i  na spolupráci se speleology, pro případ zásahu ve Zlatohorském podzemí. Tyto výcviky probíhají dodnes pod vedením zkušeného speleologa a instruktora lezení  Jiřího Augustynka.

    V sekci "Fotogalerie" najdete pár fotek z výcviku lezců ve Skiareálu Příčná ve Zlatých Horách, zaměřeného na evakuaci osob z lanové dráhy. Výcvik proběhl za účasti našich lezců, HZS Jeseník a hasičů z nedaleké Polské NYSY.

    Dalším významným přínosem pro celou jednotku je spolupráce s HZS Jeseník, na kterou si nemůžeme ani v nejmenším stěžovat. Je to především zásluha našeho tzv. garanta příslušníka HZS Jeseník, podporučíka Petra Fišera, pod jehož vedením absolvujeme naprostou většinu výcviků, jak DT, tak i celé taktiky zásahů.

    Samozřejmě jsou potřebná i jiná, už méně náročná školení, jako je např. obsluha  motorové pily, výškové techniky, proškolení řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě apod., která si organizujeme sami. Veškerá odborná příprava jednotky se stává stále náročnější, neboť s doplňováním nové výbavy je zapotřebí se neustále proškolovat na její používání a při tom se zdokonalovat v používání té stávající. 

    Co dodat ? Snad jen, že "HASIČINA" už není jen o hašení požárů a že některé výdobytky moderní doby dokáží také pěkně znepříjemnit život obyčejným lidem i zasahujícím hasičům. I to, že naše činnost je zároveň posláním a každého, kdo se na ni dal a vydržel, bychom si měli vážit, stejně jako kohokoli jiného, kdo je ještě v dnešní době ochoten udělat něco pro druhé.

TOPlist