HASIČI  ZLATÉ  HORY

Současnost sboru
 
    Naší nejdůležitější činností je samozřejmě činnost zásahová a s ní související odborná příprava členů jednotky. Vše, co k této činnosti patří, najdete v sekcích "Výjezdová jednotka" a "Zásahy".
Také činnost sportovní-soutěžní a kulturní-společenská k hasičině neodmyslitelně patří. Sportovní činnosti našeho sboru je opět věnována samostatná sekce "Sportovní družstva".
    Co se týká soutěží, jedná se především o pořádání okrskového kola v požárním sportu, konaného každoročně v měsící dubnu a pohárové soutěže "Oputovní pohár Starosty (kategotie mužů) a Místostarosty města" (kategorie žen). Naše pohárová soutěž má za sebou již 23. ročníků a několik změn propozic. V posledních několika letech probíhají dvě kola, kdy druhé kolo soutěže je vždy o ceny sponzorů. Termín soutěže byl po několik let zažitý první víkend v září, ale od roku 2009 jsme přesunuli termín na druhý víkend v srpnu.
    O kulturní a společenské činnosti by se dalo v současné době říci, že jsme po zkušenostech z posledních let zaměřili na pořádání nepravidelných akcí pro veřejnost. Přes historické pořádání velmi oblíbeného kácení máje, jsem pořádali nezpočet "hasičských dnů" a v roce 2014 jsem uspořádali dokonce hasičský ples. Času, prostředků a hlavně lidí je ovšem čím dál méně a tak není lehké navázat na tradici. Každopádně jsme do budoucna na akce pro veřenost nezanevřeli a určitě se v následujcích letech opět pokusíme některou z výše uvedených akcí uspořádat.
    Z nedávné minulosti stojí za zmínku asi jedna z největších námi pořádaných akcí, která se konala v roce 2008 u příležitosti oslav 130. výročí založení hasičského sboru ve Zlatých Horách. Oslavy byly zahájeny v pátek 4. 7. výstavou našeho vybavení a současné i historické techniky a také prezentací naší činnosti v podobě fotografií a kroniky. V sobotu 5. 7. se pokračovalo na hasičské louce již zmíněným programem, podobným jako v roce 2007. K tomuto výročí jsme připravili i vydání malé publikace, pojednávající o historii i současnosti hasičstva na Zlatohorsku. "ALMANACH", jak byla publikace nazvána, se myslím docela povedl a byl také velmi kladně hodnocen, což nás samozřejmě velmi těší. Ve formátu PDF je ke stažení ZDE .
    Mimo jiné zajišťujeme požární asistenční hlídky při různých kulturních akcích pořádaných městem Zlaté Hory nebo jinými pořadateli, pokud nás o to požádají. Mezi ostatní činnosti našeho sboru patří bezpochyby i každoroční již tradiční prodej vánočních stromků.
 
Naše základní organizace registruje ke dni 1. 1. 2018  69 členů, z toho 17 žen, 33 mužů a 19 mladých hasičů. 

Aktuální seznam členů SDH Zlaté Hory:

        
 
BEČÁKOVÁ Nikola
BENA Josef
BIČANOVÁ Jana
BLACHÚT Jozef
BURGETHA Miroslav
CICOŇ Stanislav
CICOŇOVÁ Lucie
ČANKO Jiří
DOHNÁLKOVÁ Lenka
FINSTERLE Roman
FINSTERLOVÁ Jana
FRIEDL Jan
GOTTHARDOVÁ Radka
HABROVÁ Kristýna
HARAZIN Milan
HARIŠ Daniel
HASTÍK Damian
HASTÍK Jakub
HASTÍK Jiří
HEŽA Jakub
HOŠKO Jan
HOŠKO Josef
HOŠKOVÁ Helena
HUDÁČEK David
IVAN Jiří
IVAN Vojtěch
IVAN Stanislav
IVAN Tomáš
KAMLEROVÁ Lumíra
KOPČIL Marián
KOPER Martin
KOPER Vojtěch
KOPEROVÁ Julie
KOPEROVÁ Zuzana
 
 

 
 
KRUPA Juraj
KRUPOVÁ Miluše
KUBIŠ Ondřej
KUREK Josef
LIOLIASOVÁ Hana
MERUNKA Zdeněk
MERUNKOVÁ Ivana
MERUNKOVÁ Květa
MÜLLER Tadeáš
NAJVÁREK Jan
NAJVÁRKOVÁ Hana
ODSTRČILÍK Roman
PETROŠ Martin
PETŘEK Zdeněk
RYBÁR Jiří
SEKANINA Matěj
SKALÁKOVÁ Eliška
SKALIČAN Jiří
SLOVÁK Václav
ŠEMRO Karel
ŠEMRO Roman
ŠIŠKA Radek st.
ŠIŠKA Radek ml.
TESÁR Daniel
TURZOVÁ Jana
TURZOVÁ Margareta
UCHYTIL Aleš
VÁVRA Michal
VESELÁ Barbora
WANĚK Jan st.
WANĚK Jan ml.
WAŇKOVÁ Klára
WAŇKOVÁ Veronika
ZÁLEŠÁK Jiři
ZOUREK Vojtěch
 
 
 
Na výroční valné hromadě dne 6. 12. 2014 proběhly volby nového výboru ZO SDH Zlaté Hory.
Pro nadcházející pětileté období byl zvolen výbor v tomto složení:
Starostka                                                 Bc. Margareta Turzová
Náměstekyně starostky                         Helena Hošková
Velitel                                                      Vojtěch Ivan
Hospodář                                                 Jiří Čanko
Jednatel                                                   Jiří Hastík 
 
Kontrolní a revizní rada: 
Předseda                                                 Juraj Krupa
Člen                                                         Jan Waněk
Člen                                                         Josef Kurek

 

TOPlist