HASIČI  ZLATÉ  HORY

2017

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

7. 1. 2017

19:58

Dopravní nehoda – vyproštění osob  Mikulovice, Terezín, silnice směr Velké Kunětice – os. vozidlo na střeše, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník a JSDH Mikulovice na odstranění následků.

2

1. 2. 2017

9:59

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Petrovice – os. vozidlo mimo vozovku pod srázem v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na odstranění následků.

3

2. 2. 2017

12:49

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Heřmanovice – nákl. vozidlo částečně mimo vozovku, blokuje průjezd. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění nákl. vozidla.

4

6. 2. 2017

7:58

Dopravní nehoda – vyproštění  Mikulovice, silnice z Ondřejovic směr Mikulovice u strojíren – os. vozidlo na střeše, zaklíněná osoba. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a spolupracovala s JSDH Mikulovice na řízení provozu, později společně s HZS Jeseník odjela k další události.

5

6. 2. 2017

8:44

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Heřmanovice – srážka dodávky a autobusu, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody, řízení provozu a spolupracovala s HZS Jeseník na odstranění následků.

6

8. 2. 2017

6:59

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – stromy přes vozovku, silnice částečně neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění dvou stromů spadlých nebo hodně nakloněných nad vozovku vlivem těžké námrazy.

7

15. 2. 2017

7:21

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Mikulovice – os. vozidlo mimo vozovku, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění vozidla z příkopu.

8

15. 2. 2017

14:08

Požár – komín – Zlaté Hory, Ondřejovice 10 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2, na místě zjistila, že požárem je již zasažena část krovů střechy. Prováděla hasební práce za pomocí vysokotlakého proudu a dýchací techniky. Poté ve spolupráci s HZS Jeseník, sražení a likvidaci hořících sazí z komína.

9

24. 2. 2017

5:54

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Rejvíz silnice směr Jeseník – strom přes vozovku, silnice neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po příjezdu na místo zjistila, že strom již byl odstraněn jednotkou HZS Jeseník.

10

24. 2. 2017

7:54

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Rejvíz 83 – odlupující se střešní krytina z budovy vlivem silného větru. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a AZ 30 IVECO a ve spolupráci s HZS Jeseník prováděla zajištění střešní krytiny.

11

28. 2. 2017

18:46

Požár – komín – Zlaté Hory, Dolní Údolí 87 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla kontrolu situace včetně protipožárního opatření a kontroly teploty komínového tělesa pomocí bezkontaktního teploměru. Ve spolupráci s HZS Jeseník, sražení a vybrání hořících sazí z komína.

12

1. 3. 2017

14:44

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, směr Heřmanovice cca 2 Km za Zl. Horami – plameny v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o ohniska po pálení klestí. Na místo povolala osobu odpovědnou a místo ji předala k dohledu. Překvalifikováno na planý poplach.

13

1. 3. 2017

18:04

Požár – kůlny, chatky – Zlaté Hory, zahrádky Na Samotě – požár okrasných dřevin v blízkosti chatky. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a na místě zjistila, že požár byl zvládnut svépomocí. Dále pak ve spolupráci s HZS Jeseník, provedla prolití žhnoucích částí dřevin.

14

3. 3. 2017

21:52

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, lesní cesta směr kostel P. M. Pomocné – plameny v lese po pálení klestí. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se skutečně jedná o ohniska po pálení klestí, vzhledem k místu a sílícímu větru zahájila hašení. Na hašení ohnisek se podílely také jednotky – PSP Glucholazy, HZS Jeseník. Další jednotky JSDH Mikulovice a OSP Jarnoltovek vyčkaly v záloze na rozcestí u areálu Bohema. Na místo byla povolána osoba odpovědná a místo jí bylo předáno k dohledu.

15

4. 3. 2017

8:13

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, pod Biskupskou kupou – plameny v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o probíhající pálení klestí. Pracovníci jsou na místě. Překvalifikováno na planý poplach.

16

4. 3. 2017

12:14

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Na Samotě – vyvrácený zavěšený strom hrozí pádem na vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po příjezdu na místo zjistila, že strom je v lese poblíž silnice, v případě pádu by silnici zasáhl. Strom byl skácen.

17

5. 3. 2017

10:59

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a během jízdy obdržela informaci, že se jedná o dva stromy vzdálené od sebe cca 0,5 Km. Jednotka oba stromy odstranila.

18

13. 3. 2017

10:34

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Na Sídlišti 693 – osoba na balkoně v 5 NP, nemůže se dostat zpět do bytu, v bytě malé dítě. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO, provedla zpřístupnění bytu a vpuštění osoby z balkonu do bytu.

19

27. 3. 2017

14:36

Dopravní nehoda – odstranění následků  Ondřejovice, silnice směr Mikulovice – nákl. vozidlo mimo vozovku hrozí převrácení, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění vozidla z příkopu.

20

31. 3. 2017

10:47

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Polská 53 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z třetího nadzemního podlaží do sanitky.

21

1. 4. 2017

15:14

Požár – polní, porost – Zlaté Hory, Polská směr Polsko – požár trávy podél cesty. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě provedla uhašení požáru trávy. 

22

12. 4. 2017

20:56

Požár – komín – Zlaté Hory, Zadní 341 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2, provedla kontrolu situace, měření teploty komínového tělesa pomocí bezkontaktního teploměru a sražení a vybrání hořících sazí z komína.

23

15. 4. 2017

6:51

Dopravní nehoda – se zraněním  silnice z D. Údolí směr Rejvíz – os. vozidlo mimo vozovku, se zraněním. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění vozidla z příkopu.

24

18. 4. 2017

19:42

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Ondřejovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a během jízdy žádný strom nenašla, zřejmě byl již odstraněn pracovníky SÚS.

25

19. 4. 2017

11:21

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Heřmanovice – nákl. vozidlo částečně mimo vozovku, zcela blokuje průjezd. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění nákl. vozidla.

26

28. 4. 2017

10:34

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – stromy přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila stromy z vozovky, poté přejela k další události.

27

28. 4. 2017

11:11

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Polsko – stromy na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila části stromů z vozovky, poté přejela k další události.

28

28. 4. 2017

11:33

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – nakloněný strom nad vozovkou. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila strom velmi nakloněný do vozovky.

29

17. 5. 2017

10:07

Podezření na požár budovy – Zlaté Hory, Sokolská 292 – kouř v domě. Jednotka k prověření situace vyjela vozidlem DA 10 IVECO a po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o planý poplach. Požární signalizaci spustil prach vznikající při probíhajících pracích v domě.

30

28. 5. 2017

11:46

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Salisov 20 – pes zaseklý v zúženém prostoru na půdě domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 IVECO, provedla vyproštění psa a předala ho majitelce.

31

30. 5. 2017

17:00

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Horní Údolí 22 – strom hrozí pádem na dům. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po provedeném průzkumu zhodnotila, že pád stromu nehrozí, po vysvětlení situace majiteli domu odjela na základnu.

32

3. 6. 2017

16:42

Dopravní nehoda – se zraněním  Zlaté Hory poblíž čerpací stanice EuroOil – os. vozidlo a motocykl, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a předlékařskou pomoc, později odklidila následky a odjela na základnu.

33

4. 6. 2017

22:37

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, u býv. areálu Bohema – jiskry a kouř v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o pálení skládky nepotřebného nábytku bez dozoru. Z důvodu, že nelze zajistit dohled odpovědné osoby, požár uhašen a odjezd na základnu.

34

9. 6. 2017

18:31

Požár – odpad – Zlaté Hory, u Selského rybníka – později zjištěno, že událost je špatně nahlášena a jedná se o požár lesa na vrcholu Lysý vrch zvaný Plešivec. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815, ze Zlodějských luk na vrchol pak už pokračovala pouze vozidlem CAS 32 a na místě prováděla hasební práce. Na místo dorazilo také vozidlo CAS 30 HZS Jeseník, a ve spolupráci byl požár zlikvidován.

35

16. 6. 2017

15:20

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, 710 areál Bohema – spadlý strom na chatu, další hrozí pádem. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po provedeném průzkumu zhodnotila, že další pád stromu nehrozí, později po konzultaci s VZ HZS Jeseník a vysvětlení situace zástupci majitele chaty odjela na základnu.

36

22. 6. 2017

4:05

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Rejvíz chatky u eko farmy Orlí Vrch. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a na místě prováděla společně s HZS Jeseník hasební práce.

37

22. 6. 2017

23:57

Požár – polní, porost – Zlaté Hory, Krnovská směr Heřmanovice – požár trávy poblíž pneuservisu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě provedla uhašení požáru trávy. 

38

29. 6. 2017

17:45

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Krnovská 197 – pomoc ZZS při transportu pacienta z nepřístupného terénu. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z lesíku ve svahu do sanitky.

39

29. 6. 2017

18:46

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – nakloněný strom nad vozovkou. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila části stromu zasahující do vozovky.

40

5. 7. 2017

19:47

Požár – dopravní prostředky – Zlaté Hory, Polská 392 – požár osobního auta na parkovišti hotelu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla likvidaci požáru vozidla. V průběhu hašení odklidila do bezpečí další ohrožené vozidlo.

41

11. 7. 2017

9:49

Dopravní nehoda – vyproštění osob  silnice směr Polsko – srážka osobního a nákladního vozidla, tři osoby zraněny. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody, řízení provozu, společně s PSP Glucholazy předlékařskou pomoc, a s HZS Jeseník spolupracovala na odstranění následků nehody.

42

14. 7. 2017

13:08

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Větrná hora u turistické cesty – požár na pasece. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o pálení klestí bez dozoru značně rozšířeno. Po dohodě s VZ požár uhašen, předán k dozoru správci lesa a odjezd na základnu.

43

19. 7. 2017

23:29

Únik nebezpečných látek na komunikaci – Zlaté Hory, Rejvíz – ropná látka na silnici v délce cca 1 km. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a ve spolupráci s HZS Jeseník provedla zasypání skvrny sorbentem.

44

25. 7. 2017

16:00

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Rejvíz, silnice směr Jeseník – úklid oleje po DN motorky. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě již HZS Jeseník, po dohodě s velitelem HZS se vrátila zpět na základnu.

45

1. 8. 2017

23:02

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, heliport – zajištění osvětlení přistávací plochy. Jednotka vyjela soukr. vozidly některých členů přímo na místo a zajistila zapnutí osvětlení a vyčkala na přílet letecké ZZS, po té byla k dispozici, pro případ potřeby asistence při překládání pacienta. Po odletu zajistila vypnutí osvětlení.

46

4. 8. 2017

02:22

Dopravní nehoda – se zraněním  Mikulovice poblíž kostela – os. vozidlo, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě prováděla osvětlení místa nehody. 

47

4. 8. 2017

13:56

Dopravní nehoda – úklid vozovky  Zlaté Hory, křižovatka Krnovská/ Nádražní – úklid oleje po DN dvou os. vozidel. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě prováděla zajištění místa nehody, řízení provozu a po zdokumentování místa policií odklizení následků nehody.

48

7. 8. 2017

5:03

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Krnovská, potok u čerpací stanice EuroOil  – vyhledání osoby v korytě potoka. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na žádost policie propátrala úsek potoka.

49

13. 8. 2017

15:18

Únik nebezpečných látek na komunikaci – Zlaté Hory, Rejvíz – olej na silnici z proražené olejové vany os. auta. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a prováděla zasypání skvrny sorbentem. Po příjezdu HZS Jeseník, místo zásahu předala a odjela na základnu.

50

17. 8. 2017

17:42

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, křížová cesta k P. M. Pomocné – požár na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o pálení klestí bez dozoru, mnoho ohnisek. Místo předáno k dozoru správci lesa a odjezd na základnu.

51

8. 9. 2017

22:35

Požár – lesní porost – Mikulovice, u silnice mezi Mikulovicemi a Ondřejovickou strojírnou – požár na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815, a na místě spolupracovala s JSDH Mikulovice a později i s HZS Jeseník na likvidaci požáru.

52

9. 9. 2017

10:30

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila strom z vozovky.

53

13. 9. 2017

19:34

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, u silnice směr Petrovice – požár na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 na místě spolupracovala s JSDH Jindřichov na likvidaci požáru na poměrně velké ploše a za silného větru. Později spolupracovaly další jednotky – JSDH Albrechtice a Krnov, HZS Krnov a Jeseník.

 

TOPlist