HASIČI  ZLATÉ  HORY

2017

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

7. 1. 2017

19:58

Dopravní nehoda – vyproštění osob  Mikulovice, Terezín, silnice směr Velké Kunětice – os. vozidlo na střeše, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník a JSDH Mikulovice na odstranění následků.

2

1. 2. 2017

9:59

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Petrovice – os. vozidlo mimo vozovku pod srázem v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na odstranění následků.

3

2. 2. 2017

12:49

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Heřmanovice – nákl. vozidlo částečně mimo vozovku, blokuje průjezd. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění nákl. vozidla.

4

6. 2. 2017

7:58

Dopravní nehoda – vyproštění  Mikulovice, silnice z Ondřejovic směr Mikulovice u strojíren – os. vozidlo na střeše, zaklíněná osoba. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a spolupracovala s JSDH Mikulovice na řízení provozu, později společně s HZS Jeseník odjela k další události.

5

6. 2. 2017

8:44

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Heřmanovice – srážka dodávky a autobusu, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody, řízení provozu a spolupracovala s HZS Jeseník na odstranění následků.

6

8. 2. 2017

6:59

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – stromy přes vozovku, silnice částečně neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění dvou stromů spadlých nebo hodně nakloněných nad vozovku vlivem těžké námrazy.

7

15. 2. 2017

7:21

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Mikulovice – os. vozidlo mimo vozovku, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění vozidla z příkopu.

8

15. 2. 2017

14:08

Požár – komín – Zlaté Hory, Ondřejovice 10 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2, na místě zjistila, že požárem je již zasažena část krovů střechy. Prováděla hasební práce za pomocí vysokotlakého proudu a dýchací techniky. Poté ve spolupráci s HZS Jeseník, sražení a likvidaci hořících sazí z komína.

9

24. 2. 2017

5:54

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Rejvíz silnice směr Jeseník – strom přes vozovku, silnice neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po příjezdu na místo zjistila, že strom již byl odstraněn jednotkou HZS Jeseník.

10

24. 2. 2017

7:54

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Rejvíz 83 – odlupující se střešní krytina z budovy vlivem silného větru. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a AZ 30 IVECO a ve spolupráci s HZS Jeseník prováděla zajištění střešní krytiny.

11

28. 2. 2017

18:46

Požár – komín – Zlaté Hory, Dolní Údolí 87 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla kontrolu situace včetně protipožárního opatření a kontroly teploty komínového tělesa pomocí bezkontaktního teploměru. Ve spolupráci s HZS Jeseník, sražení a vybrání hořících sazí z komína.

12

1. 3. 2017

14:44

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, směr Heřmanovice cca 2 Km za Zl. Horami – plameny v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o ohniska po pálení klestí. Na místo povolala osobu odpovědnou a místo ji předala k dohledu. Překvalifikováno na planý poplach.

13

1. 3. 2017

18:04

Požár – kůlny, chatky – Zlaté Hory, zahrádky Na Samotě – požár okrasných dřevin v blízkosti chatky. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a na místě zjistila, že požár byl zvládnut svépomocí. Dále pak ve spolupráci s HZS Jeseník, provedla prolití žhnoucích částí dřevin.

14

3. 3. 2017

21:52

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, lesní cesta směr kostel P. M. Pomocné – plameny v lese po pálení klestí. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se skutečně jedná o ohniska po pálení klestí, vzhledem k místu a sílícímu větru zahájila hašení. Na hašení ohnisek se podílely také jednotky – PSP Glucholazy, HZS Jeseník. Další jednotky JSDH Mikulovice a OSP Jarnoltovek vyčkaly v záloze na rozcestí u areálu Bohema. Na místo byla povolána osoba odpovědná a místo jí bylo předáno k dohledu.

15

4. 3. 2017

8:13

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, pod Biskupskou kupou – plameny v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o probíhající pálení klestí. Pracovníci jsou na místě. Překvalifikováno na planý poplach.

16

4. 3. 2017

12:14

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Na Samotě – vyvrácený zavěšený strom hrozí pádem na vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po příjezdu na místo zjistila, že strom je v lese poblíž silnice, v případě pádu by silnici zasáhl. Strom byl skácen.

17

5. 3. 2017

10:59

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a během jízdy obdržela informaci, že se jedná o dva stromy vzdálené od sebe cca 0,5 Km. Jednotka oba stromy odstranila.

18

13. 3. 2017

10:34

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Na Sídlišti 693 – osoba na balkoně v 5 NP, nemůže se dostat zpět do bytu, v bytě malé dítě. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO, provedla zpřístupnění bytu a vpuštění osoby z balkonu do bytu.

19

27. 3. 2017

14:36

Dopravní nehoda – odstranění následků  Ondřejovice, silnice směr Mikulovice – nákl. vozidlo mimo vozovku hrozí převrácení, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění vozidla z příkopu.

20

31. 3. 2017

10:47

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Polská 53 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z třetího nadzemního podlaží do sanitky.

21

1. 4. 2017

15:14

Požár – polní, porost – Zlaté Hory, Polská směr Polsko – požár trávy podél cesty. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě provedla uhašení požáru trávy. 

22

12. 4. 2017

20:56

Požár – komín – Zlaté Hory, Zadní 341 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2, provedla kontrolu situace, měření teploty komínového tělesa pomocí bezkontaktního teploměru a sražení a vybrání hořících sazí z komína.

23

15. 4. 2017

6:51

Dopravní nehoda – se zraněním  silnice z D. Údolí směr Rejvíz – os. vozidlo mimo vozovku, se zraněním. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění vozidla z příkopu.

24

18. 4. 2017

19:42

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Ondřejovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a během jízdy žádný strom nenašla, zřejmě byl již odstraněn pracovníky SÚS.

25

19. 4. 2017

11:21

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Heřmanovice – nákl. vozidlo částečně mimo vozovku, zcela blokuje průjezd. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později spolupracovala s HZS Jeseník na vyproštění nákl. vozidla.

26

28. 4. 2017

10:34

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – stromy přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila stromy z vozovky, poté přejela k další události.

27

28. 4. 2017

11:11

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Polsko – stromy na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila části stromů z vozovky, poté přejela k další události.

28

28. 4. 2017

11:33

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – nakloněný strom nad vozovkou. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila strom velmi nakloněný do vozovky.

29

17. 5. 2017

10:07

Podezření na požár budovy – Zlaté Hory, Sokolská 292 – kouř v domě. Jednotka k prověření situace vyjela vozidlem DA 10 IVECO a po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o planý poplach. Požární signalizaci spustil prach vznikající při probíhajících pracích v domě.

30

28. 5. 2017

11:46

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Salisov 20 – pes zaseklý v zúženém prostoru na půdě domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, provedla vyproštění psa a předala ho majitelce.

31

30. 5. 2017

17:00

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Horní Údolí 22 – strom hrozí pádem na dům. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po provedeném průzkumu zhodnotila, že pád stromu nehrozí, po vysvětlení situace majiteli domu odjela na základnu.

32

3. 6. 2017

16:42

Dopravní nehoda – se zraněním  Zlaté Hory poblíž čerpací stanice EuroOil – os. vozidlo a motocykl, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a předlékařskou pomoc, později odklidila následky a odjela na základnu.

33

4. 6. 2017

22:37

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, u býv. areálu Bohema – jiskry a kouř v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o pálení skládky nepotřebného nábytku bez dozoru. Z důvodu, že nelze zajistit dohled odpovědné osoby, požár uhašen a odjezd na základnu.

34

9. 6. 2017

18:31

Požár – odpad – Zlaté Hory, u Selského rybníka – později zjištěno, že událost je špatně nahlášena a jedná se o požár lesa na vrcholu Lysý vrch zvaný Plešivec. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815, ze Zlodějských luk na vrchol pak už pokračovala pouze vozidlem CAS 32 a na místě prováděla hasební práce. Na místo dorazilo také vozidlo CAS 30 HZS Jeseník, a ve spolupráci byl požár zlikvidován.

35

16. 6. 2017

15:20

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, 710 areál Bohema – spadlý strom na chatu, další hrozí pádem. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po provedeném průzkumu zhodnotila, že další pád stromu nehrozí, později po konzultaci s VZ HZS Jeseník a vysvětlení situace zástupci majitele chaty odjela na základnu.

36

22. 6. 2017

4:05

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Rejvíz chatky u eko farmy Orlí Vrch. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a na místě prováděla společně s HZS Jeseník hasební práce.

37

22. 6. 2017

23:57

Požár – polní, porost – Zlaté Hory, Krnovská směr Heřmanovice – požár trávy poblíž pneuservisu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě provedla uhašení požáru trávy. 

38

29. 6. 2017

17:45

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Krnovská 197 – pomoc ZZS při transportu pacienta z nepřístupného terénu. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z lesíku ve svahu do sanitky.

39

29. 6. 2017

18:46

Technická pomoc – odstranění stromů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – nakloněný strom nad vozovkou. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila části stromu zasahující do vozovky.

40

5. 7. 2017

19:47

Požár – dopravní prostředky – Zlaté Hory, Polská 392 – požár osobního auta na parkovišti hotelu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla likvidaci požáru vozidla. V průběhu hašení odklidila do bezpečí další ohrožené vozidlo.

41

11. 7. 2017

9:49

Dopravní nehoda – vyproštění osob  silnice směr Polsko – srážka osobního a nákladního vozidla, tři osoby zraněny. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody, řízení provozu, společně s PSP Glucholazy předlékařskou pomoc, a s HZS Jeseník spolupracovala na odstranění následků nehody.

42

14. 7. 2017

13:08

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Větrná hora u turistické cesty – požár na pasece. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o pálení klestí bez dozoru značně rozšířeno. Po dohodě s VZ požár uhašen, předán k dozoru správci lesa a odjezd na základnu.

43

19. 7. 2017

23:29

Únik nebezpečných látek na komunikaci – Zlaté Hory, Rejvíz – ropná látka na silnici v délce cca 1 km. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a ve spolupráci s HZS Jeseník provedla zasypání skvrny sorbentem.

44

25. 7. 2017

16:00

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Rejvíz, silnice směr Jeseník – úklid oleje po DN motorky. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě již HZS Jeseník, po dohodě s velitelem HZS se vrátila zpět na základnu.

45

1. 8. 2017

23:02

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, heliport – zajištění osvětlení přistávací plochy. Jednotka vyjela soukr. vozidly některých členů přímo na místo a zajistila zapnutí osvětlení a vyčkala na přílet letecké ZZS, po té byla k dispozici, pro případ potřeby asistence při překládání pacienta. Po odletu zajistila vypnutí osvětlení.

46

4. 8. 2017

02:22

Dopravní nehoda – se zraněním  Mikulovice poblíž kostela – os. vozidlo, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě prováděla osvětlení místa nehody. 

47

4. 8. 2017

13:56

Dopravní nehoda – úklid vozovky  Zlaté Hory, křižovatka Krnovská/ Nádražní – úklid oleje po DN dvou os. vozidel. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě prováděla zajištění místa nehody, řízení provozu a po zdokumentování místa policií odklizení následků nehody.

48

7. 8. 2017

5:03

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Krnovská, potok u čerpací stanice EuroOil  – vyhledání osoby v korytě potoka. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na žádost policie propátrala úsek potoka.

49

13. 8. 2017

15:18

Únik nebezpečných látek na komunikaci – Zlaté Hory, Rejvíz – olej na silnici z proražené olejové vany os. auta. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a prováděla zasypání skvrny sorbentem. Po příjezdu HZS Jeseník, místo zásahu předala a odjela na základnu.

50

17. 8. 2017

17:42

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, křížová cesta k P. M. Pomocné – požár na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o pálení klestí bez dozoru, mnoho ohnisek. Místo předáno k dozoru správci lesa a odjezd na základnu.

51

8. 9. 2017

22:35

Požár – lesní porost – Mikulovice, u silnice mezi Mikulovicemi a Ondřejovickou strojírnou – požár na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815, a na místě spolupracovala s JSDH Mikulovice a později i s HZS Jeseník na likvidaci požáru.

52

9. 9. 2017

10:30

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a odstranila strom z vozovky.

53

13. 9. 2017

19:34

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, u silnice směr Petrovice – požár na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 na místě spolupracovala s JSDH Jindřichov na likvidaci požáru na poměrně velké ploše a za silného větru. Později spolupracovaly další jednotky – JSDH Albrechtice a Krnov, HZS Krnov a Jeseník.

54

25. 9. 2017

10:06

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Horní Údolí – strom zavěšený na vedení. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2  a AZ 30 Iveco a ve spolupráci s HZS Jeseník strom z vedení odstranila.

55

28. 9. 2017

7:59

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Na sídlišti 692 – paní uvnitř volá o pomoc. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO, provedla zpřístupnění bytu a poskytla osobě uvnitř pomoc.

56

28. 9. 2017

15.26

Dopravní nehoda – se zraněním  Zlaté Hory silnice směr Heřmanovice – motorka a os. vozidlo, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě prováděla zajištění místa nehody, předlékařskou pomoc a později odklizení následků. 

57

2. 10. 2017

01:06

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Polská 53 – požár v domě. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a na místě prováděla hasební práce a evakuaci osob, a později společně s HZS Jeseník úplné odvětrání domu.

58

2. 10. 2017

18:59

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Osikový vrch – požár na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 na místě prováděla likvidaci požáru na poměrně velké ploše a za silného větru. Později spolupracovala i s JSDH Mikulovice a HZS Jeseník.

59

6. 10. 2017

14:30

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, z výšky – Zlaté Hory, Ondřejovice 230 – Kočka na stromě cca 10m vysoko. Jednotka vyjela vozidlem AZ 30 Iveco Magirus, provedla odchycení kočky na stromě a předala ji majitelce.

60

13. 10. 2017

08:22

Dopravní nehoda – úklid vozovky  Zlaté Hory, Ondřejovice – auto na střeše. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě prováděla zajištění místa nehody, řízení provozu a po zdokumentování místa policií odklizení následků nehody.

61

28. 10. 2017

16:30

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Wolkerova 715 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat ze 4 NP do sanitky.

62

29. 10. 2017

14:08

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a během jízdy na hranici kraje žádný strom na silnici nenašla. Po dohodě s operačním střediskem se vrátila zpět na základnu. Strom byl zřejmě někým odstraněn.

63

30. 10. 2017

14:59

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice 112 – strom zavěšený na vedení. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2  na místě vyhodnotila situaci, podala zprávu na OPIS a vyčkala příjezdu HZS Jeseník. Později po dohodě s VZ odjela na základnu.

64

3. 11. 2017

16:50

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Wolkerova 715 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat ze 4 NP do sanitky.

65

6. 11. 2017

11:39

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Dolní Údolí 44, kotelna hotelu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla dohašování a ochlazování technologie kotelny po požáru, který zvládl správce hotelu vlastními silami pomocí přenosných hasicích přístrojů. Později za pomoci HZS Jeseník asistovala vyšetřovateli příčin požárů při šetření.

66

8. 11. 2017

01:45

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Wokerova 715 – voda z topení vyplavuje byty. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě uzavřela přívod topné vody a provedla odpuštění vody z porouchané větve k zamezení dalšího úniku.

67

10. 11. 2017

05:52

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – strom nakloněný nad vozovku, hrozí pádem. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2  na místě provedla odstranění nebezpečného stromu.

68

21. 11. 2017

06:49

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Nerudova 405, zakouřený pokoj ubytovny. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla hasební práce a odvětrání objektu. Později za pomoci HZS Jeseník prověření teplot konstrukcí a dále asistenci vyšetřovateli příčin požárů při šetření.

69

21. 11. 2017

10:34

Únik nebezpečných látek na komunikaci – Zlaté Hory, Ondřejovice, odbočka na Salisov – hydraulický olej na silnici z přepravovaného stroje. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a prováděla sběr oleje pomocí sorbentu. Po příjezdu HZS Jeseník, naložení zasažené zeminy a použitého sorbentu. Po konzultaci s pracovníky ŽP zásah ukončen a odjezd na základnu.

70

21. 11. 2017

17:08

Požár – průmyslový objekt – Zlaté Hory, Nerudova 438, kotelna firmy. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla hasební práce na střešní konstrukci nad kotlem, osvětlení místa zásahu. Na hasebních pracích spolupracovaly také jednotky PSP Glucholazy a HZS Jeseník. Později za pomoci HZS Jeseník asistovala vyšetřovateli příčin požárů při šetření.

71

24. 11. 2017

10:43

Dopravní nehoda – úklid vozovky  Zlaté Hory, Sokolská, DN dvou os. vozidel. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě prováděla zajištění místa nehody, a odklizení následků nehody včetně úniků prov. náplní.

72

25. 11. 2017

12:37

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

73

1. 12. 2017

11:40

Dopravní nehoda – vyproštění  Zlaté Hory, Ondřejovice 228, os. vozidlo mimo vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě zjistila, že DN je bez zranění a bez úniků a řidič pomoc nepožaduje, vozidlo, které je schopno jízdy již vyprošťuje zpět na vozovku. Přejezd k další události.

74

1. 12. 2017

11:57

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Salisov, DN dvou os. vozidel. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě prováděla zajištění místa nehody, předlékařskou pomoc a odklizení následků nehody.

75

10. 12. 2017

13:19

Požár – nízká budova – Janov 197, okr. Bruntál – rodinný dům. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla doplňování vody do zasahujících CAS a ve spolupráci s JSDH Město Albrechtice vytvořila čerpací stanoviště.

76

10. 12. 2017

17:23

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr D. Údolí – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

77

10. 12. 2017

18:33

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, pod Biskupskou kupou – požár na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO na místě prováděla likvidaci požáru rozfoukaných ohnisek po pálení za silného větru. Později, na hašení spolupracovala s HZS Jeseník.

78

11. 12. 2017

15:55

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr D. Údolí – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

79

11. 12. 2017

18:40

Technická pomoc – odstranění několika stromů Zlaté Hory, silnice směr Rejvíz – stromy přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě stromy z vozovky odstranila.

80

11. 12. 2017

20:35

Technická pomoc – odstranění několika stromů Zlaté Hory, silnice směr Rejvíz – stromy přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě stromy z vozovky odstranila.

81

11. 12. 2017

21:18

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Kostelní – utržená střecha garáže. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2  a DA 10 Iveco a vytyčila nebezpečný prostor s tím, že střecha bude odstraněna, až umožní počasí.

82

12. 12. 2017

09:58

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Salisov 11 – olupující se plechy ze střechy. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2  a AZ 30 Iveco a provedla provizorní opravu střechy.

83

18. 12. 2017

15:43

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Ondřejovice – silnice směr Mikulovice – osobní auto na střeše, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě provedla zajištění místa nehody a později společně s HZS Jeseník, asistovala při vyproštění vozidla, které si majitel zajistil sám.

84

19. 12. 2017

16:03

Požár – komín – Zlaté Hory, Krnovská 219 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla kontrolu situace včetně protipožárního opatření a kontroly teploty komínového tělesa pomocí termovize, srážení a vybírání hořících sazí z komína, které bylo pak dokončeno ve spolupráci s HZS Jeseník.

85

22. 12. 2017

20:06

Dopravní nehoda – vyproštění  Zlaté Hory, silnice poblíž  parkoviště u přejezdu, dvě os. vozidla. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO a na místě poskytovala předlékařskou pomoc, prováděla zajištění a osvětlení místa nehody, později pak ve spolupráci s HZS Jeseník odstranění následků.

86

24. 12. 2017

12:38

Ostatní pomoc – na ZOČ – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Lázeňská – narušený strom ohrožuje el. vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem AZ 30 IVECO Magirus a provedla odstranění stromu.

87

28. 12. 2017

17:50

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, u vlakového nádraží – strom přes koleje. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z kolejí odstranila.

 

TOPlist