HASIČI  ZLATÉ  HORY

2011

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

17. 1. 2011

2:27

Technická pomoc – otevření uzavřených prostor Zlaté Hory, Na Sídlišti 687. Otevření bytu, starší osoba s poruchou pohybu nemůže jít odemknout a potřebuje lékařskou pomoc. Jednotka vyjela soukromými vozidly několika členů přímo na místo události s kufříkem s potřebným vybavením a provedla zpřístupnění bytu. Po příjezdu ZZS Jeseník asistovala při transportu pacienta do sanitky.

2

27. 1. 2011

8:13

Dopravní nehoda – odstranění následkůZlaté Hory silnice směr Heřmanovice. Osobní vozidlo v příkopu na střeše, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ, provedla zajištění místa nehody a vyčkala příjezdu HZS Jeseník s jeřábem, po té asistovala při vyproštění a postavení vozidla zpět na kola.

3

30. 1. 2011

23:42

Požár – sláma v hale – Mikulovice výrobna peletek. Požár balíků slámy uskladněných v hale v blízkosti výrobní linky. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a vozidlem CAS 32 T 815, na místě pak prováděla hasební práce za použití dýchací techniky a kyvadlovou dopravu vody.

4

18.2.2011

0:46

Požár – popelnice, kontejner, odpad – Zlaté Hory, Bezručova před hasičskou zbrojnicí. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a provedla uhašení požáru dvou kontejnerů na tříděný odpad.

5

23.2.2011

20:46

Technická pomoc – po požáru komína, který byl uhašen svépomocí – Zlaté Hory, Nádražní 543. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ, provedla kontrolu komína zda je řádně uhašen a ve spolupráci s HZS Jeseník prohlídku půdních prostor a stropních konstrukcí zda nejsou požárem zasaženy některé dřevěné součásti.  

6

20.3.2011

18:06

Technická pomoc – únik nebezpečných látek – plynu – Zlaté Hory, Bezručova, louka u vlakového nádraží. Jednotka vyjela vozidlem DA 12 Avia a zajistila místo události. Společně s HZS provedla měření koncentrací zemního plynu unikajícího z uzávěru na louce. Nahlášeno na poruchovou linku RWE.

7

3.4.2011

21:59

Dopravní nehoda – odstranění následků – Konradow cca 50m od hranice s ČR. Jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ, provedla zajištění místa nehody a poskytla první pomoc. Po předání postižené osoby ZZS a místa události polské policii a hasičům, odjezd na základnu.

8

8.4.2011

05:57

Technická pomoc – odstranění překážek – Zlaté Hory Horní Údolí. Strom přes cestu cca 1 km za Horním Údolím směr Heřmanovice. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a provedla odstranění stromu z komunikace.

9

10.4.2011

22:28

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Ondřejovice – neobydlený dům. Jednotka vyjela vozidly DA 10 IVECO, CAS 32 T 815 a PP 20 Š 706 a prováděla hasební práce a doplňování vody do CAS.

10

21.4.2011

9:15

Technická pomoc –  otevření uzavřených prostor – Zlaté Hory, Na Sídlišti 692. Otevření bytu, starší osoba s poruchou pohybu nemůže jít odemknout a potřebuje lékařskou pomoc. Jednotka vyjela služebním vozidlem jednoho z členů s kufříkem s potřebným vybavením a provedla zpřístupnění bytu. Po příjezdu HZS Jeseník a ZZS odjela na základnu.

11

7.5.2011

14:13

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Příčný vrch, pod kostelem P.M.Pomocné, poblíž silnice směr Heřmanovice. Jednotka vyjela vozidly CAS  K 25 LIAZ a CAS 32 T 815 provedla uhašení požáru na ploše cca 1200 m2 a ohnisek po pálení klestu ze kterých se požár rozšířil. K tomuto zásahu byla povolána i JSDH Mikulovice (dodávka vody) a HZS Jeseník. (nezasahoval).

12

8.5.2011

15:30

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, křižovatka ulic - Krnovská, Nádražní a Nám. Svobody. Nehoda dvou os. Aut. Jednotka na žádost policie ČR vyjela s vozidlem DA 10 IVECO a provedla úklid vozovky po nehodě.

13

23.5.2011

12:31

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, u žel. přejezdu směr Ondřejovice. Nákladní auto převážející dřevní kulatinu převrácené na boku. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ, provedla zajištění místa nehody a vyčkala příjezdu ZZS, dopravní policie a HZS Jeseník. Po dohodě s VZ odjela na základnu.

14

16.6.2011

11:45

Požár – dopravní prostředky – Heřmanovice, silnice směr Zlaté Hory, poblíž místa zvaného „Hřeben“, cca 200m před odbočkou k penzionu. Požár nákladního auta Tatra 815 převážejícího mouku. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ, na místo dojela jako druhá v pořadí, v době kdy byl požár již zlikvidován. Po dohodě s velitelem zasahující jednotky odjela na základnu.

15

21.7.2011

19:33

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory – Dolní Údolí směr Horní Údolí cca 100 m od mostu. Osobní vozidlo s třemi pasažéry v potoce převrácené na střechu. Jedna osoba lehce zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ, provedla zajištění místa nehody a vyčkala příjezdu ZZS, dopravní policie a HZS Jeseník. Preventivně byla vytvořena norná stěna na potoce ke sběru případných úniků ropných látek. Po příjezdu HZS Jeseník bylo vozidlo pomocí jeřábu vyzdviženo na silnici.

16

2.8.2011

19:53

Technická pomoc – likvidace obtížného hmyzu – Zlaté Hory, Příkrá 582. Vosy v koupelně a v izolaci pod střechou. Jednotka vyjela s vozidlem DA 10 IVECO a provedla postřik hubícím sprejem, po dohodě s majitelem objektu odjela na základnu.

17

6.8.2011

8:26

Dopravní nehoda - vyproštění osob – Zlaté Hory – Ondřejovice v zatáčce cca 200 m od Ondřejovických strojíren ve směru na Zlaté Hory. Srážka kamionu a osobního auta, jeden zraněný. Jednotka vyjela vozidly DA 10 IVECO a CAS 25 L 101 a provedla zajištění místa nehody, asistovala při předlékařské pomoci a přípravě zraněného k transportu. Dále provedla úklid malého množství uniklého motorového oleje. Po odjezdu ZZS a po dohodě s VZ HZS Jeseník, odjela na základnu.

18

9.9.2011

21:58

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory – Rejvíz směr Jeseník cca 2 km za Rejvízem. Jedno osobní vozidlo mimo komunikaci, dvě osoby lehce zraněné. Jednotka vyjela vozidly DA 10 IVECO a CAS 25 L 101 a podílela se na zdokumentování místa nehody a na vyzdvižení vozidla zpět na vozovku.

19

10.9.2011

16:41

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Jesenické nábřeží 259. Snesení pacienta z druhého NP a naložení do sanitky ZZS. Jednotka vyjela soukromými vozidly několika členů přímo na místo události a pomohla ZZS se snesením pacientky a naložením do sanitky.

20

16.9.2011

17:28

Záchrana osob a zvířat – Zlaté Hory – Horní Údolí 81. Srnka v korytě potoka hlubokém cca 2 m a nemůže se dostat ven. Jednotka vyjela vozidlem CAS 25 L 101, srnku vyzdvihla z koryta potoka a vypustila zpět do lesa.

21

27.9.2011

9:20

Záchrana osob a zvířat – Zlaté Hory – Salisov. Srnka ve studni, nemůže se dostat ven. Jednotka vyjela vozidlem CAS 25 L 101, během jízdy na místo události obdržela informaci z OPIS, že srnku  vyprostil člen mysliveckého sdružení a vypustil ji zpět do lesa.

22

12.10.2011

5:27

Požár – popelnice, kontejner – Zlaté Hory, Na Sídlišti 752. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 Tatra 815-2 a provedla uhašení požáru dvou kontejnerů na domovní odpad.

23

28.10.2011

20:20

Požár – okrasná dřevina – Zlaté Hory, městský hřbitov – urnový háj. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 Tatra 815-2 a provedla uhašení a vyřezání okrasné dřeviny a vynesení mimo hřbitov.

24

5.11.2011

14:15

Požár – dětská prolézačka – Zlaté Hory, Sadová – park. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 Tatra 815-2 a provedla uhašení požáru prolézačky.

25

5.11.2011

21:01

Požár – nízká budova – Zlaté Hory – Ondřejovice. Požár střechy hospodářské části rodinného domu spojené s obytnou částí. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a provedla uhašení požáru střechy menšího rozsahu, který byl zásahem JSDH Ondřejovice značně utlumen a zpomalen v šíření. K tomuto požáru byly povolány také JSDH Mikulovice a HZS Jeseník jejichž zásahu zde již nebylo zapotřebí.

26

10.11.2011

18:39

Požár – dopravní prostředky – Zlaté Hory, Na sídlišti. Požár hlukové izolace prostoru motoru osobního vozidla na parkovišti vedle domu č.p. 737. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 Tatra 815-2 a provedla uhašení požáru.

27

21.11.2011

14:25

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory – Krnovská u býv. hotelu Praděd. Osobní vozidlo sjelo z vozovky na plochu hřiště u hotelu, bez zranění osob. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zajištění místa nehody.

28

26.11.2011

9:22

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory – Polská cca 100 m před vjezdem ke Zlatému Jezeru. Srážka dvou osobních vozidel, jedna osoba lehce zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 Tatra 815-2, vzhledem k původnímu ohlášení místa nehody směr Mikulovice, později po upřesnění místa události operačním střediskem HZS, se přesunula na skutečné místo události, kde provedla zajištění místa nehody a po odtažení vozidel úklid vozovky.

29

5.12.2011

6:01

Technická pomoc – odstranění překážek – Zlaté Hory silnice směr Heřmanovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění stromu z vozovky.

30

13.12.2011

13:23

Technická pomoc – odstranění úniků ropných látek – Zlaté Hory – Tovární, olej na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla posypání skvrny sorbetem, zametení a sběr nasáklého sorbetu z vozovky.

31

15.12.2011

7:28

Požár – lesní porost – Zlaté hory – paseka u Zlodějských luk, požár po pálení klestí. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 Tatra 815-2 a provedla uhašení ohniska po pálení klestí.

32

23.12.2011

18:01

Požár – zemědělský objekt – Zlaté Hory – zemědělská farma – sklad senáže. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 Tatra 815-2, CAS 32 T 815 a DA 10 IVECO a ve spolupráci s majitelem farmy a HZS Jeseník prováděla hašení senáže.  

33

26.12.2011

6:00

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory – Ondřejovice. Silnice směr Mikulovice u odbočky na Salisov. Jednotka vyjela vozidlem CAS20T 815-2 a DA 10 IVECO a společně s HZS Jeseník, provedla zajištění místa nehody, zamezení úniku provozních náplní havarovaného vozidla a odstranění následků nehody.

 

 

 

TOPlist