HASIČI  ZLATÉ  HORY

2016

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

15. 1. 2016

12:54

Požár – komín – Zlaté Hory, Myslivecká 224 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla kontrolu situace včetně protipožárního opatření a kontroly teploty komínového tělesa pomocí bezkontaktního teploměru. Poté odjezd na základnu.

2

17. 1. 2016

19:24

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Dolní Údolí – osobní vozidlo po nárazu do stromu, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody a později pak odstranění následků.

3

23. 1. 2016

18:58

Požár – komín – Zlaté Hory, Nerudova 625 – požár sazí v komíně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla kontrolu situace včetně protipožárního opatření a kontroly teploty komínového tělesa pomocí bezkontaktního teploměru. Po příjezdu HZS Jeseník, provedena kontrola ještě pomocí termokamery.

4

25. 1. 2016

8:10

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Sokolská 293 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z šestého nadzemního podlaží do sanitky.

5

1. 2. 2016

13:00

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Polská – osobní vozidlo po nárazu do sloupu el. vedení, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, po příjezdu HZS Jeseník, byla nehoda předána policii ČR.

6

3. 2. 2016

20:48

Požár – kotelna – Zlaté Hory, Ondřejovice 49 – kontrola po požáru v kotelně rod. domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2 a provedla kontrolu situace včetně protipožárního opatření a měření teploty konstrukcí pomocí bezkontaktního teploměru. Po příjezdu HZS Jeseník, provedeno měření teploty pomocí termokamery, následně rozebrána část stropu pro další přesnější kontrolu.

7

5. 2. 2016

8:38

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, silnice směr Ondřejovice, před křižovatkou u zahrádek – osobní vozidlo po nárazu do dopravní značky, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, po příjezdu HZS Jeseník, jednotka odeslána na základnu.

8

13. 2. 2016

23:23

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Krnovská – osobní vozidlo po nárazu do stojícího vozidla, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, předlékařskou pomoc a později pak odstranění následků.

9

25. 2. 2016

9:31

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Rejvíz silnice směr Jeseník – osobní vozidlo ve svahu hrozí pádem, bez řidiče. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a ve spolupráci s HZS Jeseník provedla zajištění místa nehody, a vyproštění vozidla zpět na silnici.

10

13. 3. 2016

10:53

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – stromy přes vozovku, silnice částečně neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění několika stromů spadlých nebo hodně nakloněných nad vozovku vlivem těžkého ledu.

11

14. 3. 2016

18:56

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – strom přes vozovku, silnice částečně neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění spadlého stromu.

12

15. 3. 2016

20:18

Technická pomoc – otevření uzavřených prostor – Zlaté Hory, Sokolská 532 – zpřístupnění bytu. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zpřístupnění bytu.

13

20. 3. 2016

6:33

Únik nebezpečných látek do ovzduší – únik plynu z rozvaděče – Zlaté Hory, Mánesova. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa a vyčkala na místě na příjezd pohotovostní plynárenské služby.

14

31. 3. 2016

9:03

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Ondřejovice u strojíren, silnice směr Mikulovice – osobní vozidlo v příkopu, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, a později ve spolupráci s HZS Jeseník vyproštění vozidla zpět na silnici.

15

2. 4. 2016

15:31

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Na Sídlišti 433 – požár garáže v suterénu panelového domu. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815 – 2 a DA 10 Iveco a provedla likvidaci požáru, který byl již téměř uhašen majitelem. Po příjezdu HZS Jeseník, provedena kontrola objektu pomocí termokamery a dochlazování konstrukcí.

16

28. 4. 2016

10:37

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Na Sídlišti 698 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z třetího nadzemního podlaží do sanitky.

17

13. 6. 2016

16:13

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Hlucholezské Nábřeží 348 – požár kotelny rodinného domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815 – 2, provedla likvidaci požáru, který byl již téměř uhašen majitelem a odvětrání objektu přetlakovou ventilací. Po příjezdu HZS Jeseník, provedena kontrola objektu pomocí termokamery.

18

17. 6. 2016

10:08

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Mikulovice, Hlavní 147, areál Plastkon – strom hrozící pádem. Jednotka vyjela vozidlem AZ 30 IVECO Magirus a provedla odstranění nebezpečného stromu.

19

17. 6. 2016

12:38

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Rejvíz, silnice směr Jeseník – nalomený strom hrozící pádem. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a spolupracovala s HZS Jeseník na odstranění nebezpečného stromu.

20

17. 6. 2016

15:55

Technická pomoc – na ZOČ – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, nám. Svobody 50, býv. hotel Sl. Beseda – padá sklo z oken. Jednotka vyjela vozidlem AZ 30 IVECO Magirus a provedla zajištění oken a úklid chodníku a vozovky.

21

18. 6. 2016

14:01

Dopravní nehoda – vyproštění osob  Zlaté Hory, Ondřejovice u strojíren – motocyklista, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, provedla zajištění místa nehody, a po zdokumentování nehody policií i úklid vozovky.

22

18. 6. 2016

18:15

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – strom přes vozovku, silnice částečně neprůjezdná. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění spadlého stromu.

23

19. 6. 2016

7:15

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Sokolská 293 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z třetího nadzemního podlaží do sanitky.

24

26. 6. 2016

15:21

Dopravní nehoda – vyproštění osob  Mikulovice, Hlavní, světelná křižovatka – srážka dvou os. vozidel, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a spolupracovala s JSDH Mikulovice na zajištění místa nehody a řízení provozu. Po příjezdu HZS Jeseník byla naše jednotka odeslána zpět na základnu.

25

30. 6. 2016

10:52

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Dolní Údolí 99 – strom na el. vedení. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění spadlého stromu.

26

28. 7. 2016

15:46

Dopravní nehoda – vyproštění osob  Mikulovice, Hlavní, u restaurace Pohoda – srážka dvou os. vozidel, jedna osoba zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a spolupracovala s JSDH Mikulovice na řízení provozu. Po příjezdu HZS Jeseník byla naše jednotka odeslána zpět na základnu.

27

25. 8. 2016

5:32

Požár – průmyslové, zemědělské objekty – Jindřichov 23 – požár prům. haly. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a spolupracovala s již zasahujícími jednotkami na likvidaci požáru. Cca po 1 hodině bylo vozidlo CAS 32 odesláno zpět na základnu a na místo bylo povoláno vozidlo AZ 30 Iveco Magirus pro snadnější likvidaci ohnisek ve střeše.

28

25. 8. 2016

10:41

Únik nebezpečných látek na komunikaci – Zlaté Hory Krnovská 710 – neznámá látka na silnici. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 a po zjištění druhu látky provedla neutralizaci.

29

27. 8. 2016

10:55

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, Horní Údolí směr Heřmanovice – požár v lese mezi stromy. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO a na místě zjistila, že se jedná o pálení klestí při obnově kostela Sv. Anny a Marty. Jednotka nezasahovala, pouze vyčkala příjezdu vyšetřovatele a odjela na základnu.

30

28. 8. 2016

12:53

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Na Sídlišti 689 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat z druhého nadzemního podlaží do sanitky.

31

4. 9. 2016

19:44

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, Ondřejovice 187 – požár sena na louce. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO a provedla likvidaci požáru.

32

17. 9. 2016

13:55

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Sokolská 292 – pomoc ZZS při transportu pacienta. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomohla pacienta transportovat ze sedmého nadzemního podlaží do sanitky.

33

18. 9. 2016

15:52

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Bezručova 642 – tělesně postižená osoba se nemůže dostat ven z bytu, porucha zámku. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zpřístupnění bytu.

34

26. 9. 2016

21:13

Únik nebezpečných látek do ovzduší – únik plynu v domě – Zlaté Hory, Wolkerova 714. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa, měření koncentrací, odvětrání zasažených prostor a vyčkala na místě na příjezd HZS Jeseník a pohotovostní plynárenské služby. Poté spolupracovala na zjištění příčiny úniku.

35

1. 10. 2016

3:12

Požár – dopravní prostředky – Zlaté Hory, Sokolská 532 – požár osobního auta na dvoře u domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení požáru vozidla.

36

15. 10. 2016

16:18

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, 710 – nalomený strom nad el. vedení a komunikaci. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a AZ 30 provedla odstranění nebezpečného stromu.

37

2. 11. 2016

18:23

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Horní Údolí – osobní vozidlo narazilo do sloupu telefonního vedení, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zajištění místa nehody, později ve spolupráci s HZS Jeseník podepření kabelového vedení a odstranění vozidla mimo vozovku s přípravou pro odtah.

38

5. 11. 2016

18:26

Požár – polní porost – Zlaté Hory, Dolní Údolí 44 – požár trávy po pálení klestí. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a provedla likvidaci požáru.

39

18. 11. 2016

17:00

Technická pomoc – odstranění překážek Zlaté Hory, silnice směr Dolní Údolí – strom na komunikaci a el. vedení. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a DA 10 provedla zajištění místa události a po příjezdu pohotovostní služby ČEZ, ve spolupráci s HZS i odstranění nebezpečného stromu.

40

20. 11. 2016

12:01

Technická pomoc – odstranění překážek Zlaté Hory, silnice směr Ondřejovice – strom na komunikaci. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění spadlého stromu.

41

21. 11. 2016

12:54

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Bezručova 329 – strom hrozící pádem na budovu. Jednotka vyjela vozidlem AZ 30 a provedla odstranění nebezpečného stromu.

42

2. 12. 2016

6:53

Technická pomoc – odstranění překážek Zlaté Hory, Rejvíz, silnice směr Jeseník – strom na komunikaci. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a po příjezdu na místo zjistila, že strom je již odklizen.

43

5. 12. 2016

14:12

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Na samotě, silnice směr Ondřejovice poblíž parkoviště u skanzenu – vozidlo mimo vozovku na střeše, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, a později ve spolupráci s HZS Jeseník převrácení vozidla zpět na kola.

44

9. 12. 2016

0:07

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, pod Biskupskou kupou, u tzv. Braunerovy lavičky – požár v lese po pálení klestí. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a provedla likvidaci požáru, dále pak ve spolupráci s HZS Jeseník prolití ostatních ohnisek po pálení, k zamezení vzplanutí.

45

13. 12. 2016

0:13

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Na Sídlišti 689 – podezření na zdravotní problémy. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla zpřístupnění bytu.

46

13. 12. 2016

8:50

Únik nebezpečných látek, měření koncentrací – unikající karma – Zlaté Hory, Nerudova 472. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě nalezla osobu v bezvědomí, zahájila resuscitaci, dále provedla měření a zjistila, že o žádný únik se nejedná.

47

16. 12. 2016

8:28

Dopravní nehoda – uvolnění, odtažení  Zlaté Hory, Horní Údolí, silnice směr Heřmanovice – autobus uvízlý na krajnici, uvnitř 50 lidí. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a DA 10 IVECO, provedla průzkum situace, zjistila, že autobus je již vyproštěn zpět na silnici, cestující bez zranění. Po příjezdu dopravní policie, místo předáno a odjezd na základnu.

48

16. 12. 2016

14:52

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Dolní Údolí, silnice směr Rejvíz – vozidlo mimo vozovku na střeše, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, a později ve spolupráci s HZS Jeseník převrácení vozidla zpět na kola a odtažení na jiné místo pro bezpečnější manipulaci odtahové služby.

49

17. 12. 2016

10:13

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Na Sídlišti 688 – jedna osoba na balkoně v 2 NP, nemůže se dostat zpět do bytu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, provedla zpřístupnění bytu a vpuštění osoby z balkonu do bytu.

50

29. 12. 2016

11:44

Dopravní nehoda – se zraněním, odstranění následků  Zlaté Hory, Horní Údolí, silnice směr Heřmanovice – nehoda tří vozidel. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla předlékařskou pomoc, zajištění místa nehody, později odstranění následků a vozidel mimo vozovku s přípravou pro odtah.

 

TOPlist