HASIČI  ZLATÉ  HORY

2010

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

1.1.2010

21:08

Únik nebezpečných látek do ovzduší – Zlaté Hory, Polská 66, únik CO z karmy. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ, provedla odstavení plynového spotřebiče a odvětrání prostor. Po příjezdu HZS Jeseník provedeno měření koncentrace CO v bytě.

2

11.1.2010

14:30

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, nám. Svobody, rampouchy na domech. Jednotka, na výzvu starosty města, vyjela vozidlem PP 20 a provedla odstranění rampouchů na několika domech na náměstí.

3

12.1.2010

08:00

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Wolkerova 712, střecha tělocvičny ZŠ. Jednotka, na výzvu starosty města, vyjela vozidlem DA 12 AVIA a provedla sházení sněhu ze střechy tělocvičny.

4

13.1.2010

10:00

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, nám. Svobody, rampouchy na domech. Jednotka, na výzvu starosty města, vyjela vozidlem PP 20 a provedla odstranění rampouchů na několika domech na náměstí.

5

19.1.2010

12:36

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Nádražní 729, MŠ střecha. Jednotka vyjela vozidlem PP 20 na výzvu ředitelky školy a provedla odstranění ledového převisu nad chodníkem.

6

21.1.2010

10:13

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Nádražní 302, sněhové převisy na budově ZUŠ. Jednotka vyjela vozidlem PP 20 a provedla odstranění sněhových převisů ze střechy nad vchodem do budovy.

7

26.1.2010

9:00

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, nám. Svobody 75, sněhové převisy na budově.Jednotka vyjela vozidlem PP 20 a provedla odstranění sněhového převisu ze střechy nad vchodem do budovy.

8

4.2.2010

16:21

Technická pomoc – otevření uzavřených prostor – Zlaté Hory – Ondřejovice 115. Jednotka vyjela osobním autem jednoho z členů a provedla otevření zabouchnutých dveří rodinného domu.

9

19.2.2010

9:52

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, nám. Svobody 99, sněhové převisy na budově. Dva členové jednotky jištěni pomocí lanové techniky provedli shození převisů ze střechy.

10

21.2.2010

15:19

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Krnovská ul., ledové převisy na budově autobusového nádraží. Jednotka vyjela vozidlem PP 20 a provedla odstranění sněhového převisu ze střechy budovy.

11

2.3.2010

19:39

Technická pomoc – odstranění překážek z komunikace - Zlaté hory, směr Heřmanovice v místě zvaném Forvíz. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a provedla odstranění částí stromů zasahujících do vozovky.

12

22.3.2010

3:30

Dopravní nehoda – uvolnění komunikace – Zlaté Hory směr Petrovice. Dodávkové vozidlo narazilo do kmenu stromu, který byl napříč vozovkou. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a společně s jednotkou HZS Jeseník provedla pozvednutí havarovaného vozidla pomocí zvedacích vaků a vyproštění kmenu zaklíněného pod vozidlem.

13

12.4.2010

19:31

Dopravní nehoda – vyproštění vozidla – Zlaté Hory za nádražím ČD u tzv. „stovky“. Vozidlo Škoda Felicie sjelo z komunikace a skončilo v korytě vodního náhonu, který napájí rybník. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a společně s jednotkou HZS Jeseník, za pomoci jeřábu, provedla vyproštění vozidla z koryta náhonu.

14

16.4.2010

19:45

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Příčný vrch, stožár vysílače. Pád člověka z výšky. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a také soukromým vozidlem jednoho z členů s pohonem 4x4. Provedla zpřístupnění objektu a společně se ZS prováděla resuscitaci postiženého. Bohužel utrpěl tak vážná poranění, že se jej nepodařilo zachránit. Je nám to velice líto.

15

30.4.2010

5:31

Požár – průmyslové budovyJeseník, Lipovská 76, areál bývalé pily nyní v majetku Jesdrev a.s. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a vozidlem PP 20. Po příjezdu na místo se zapojila do hasebních prací a kyvadlové dopravy vody. K hasebním pracím byla použita mimo plošiny i dýchací technika a k doplňování vody plovoucí čerpadlo z naší výbavy. Později byla povolána i CAS 32 T 815, která byla také nasazena na kyvadlovou dopravu vody. Zásahu se zúčastnilo 9 členů naší jednotky.

Více na www.pozary.cz .

16

5.5.2010

2:29

Technická pomoc – pomoc postižené osobě – Zlaté Hory, Nádražní 553. Na výzvu OPIS vyjelo několik členů jednotky svými soukromými vozidly a pomohlo starší pohybově postižené paní, jejíž syn, také pohybově postižený, jí nebyl schopen sám pomoci.

17

5.5.2010

11:40

Požár – nízké budovy – Petrovice. Jednotka vyjela dvěma vozidly CAS 25 LIAZ a CAS 32 TATRA 815. Po příjezdu na místo a po dohodě s velitelem zásahu návrat zpět na základnu. Požár byl likvidován jednotkami z Jindřichova, M.Albrechtic a HZS Krnov.

18

25.5.2010

20:00

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Mikulovice, pátrání po pohřešované osobě. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a společně s policií ČR a členy jednotek z Mikulovic, Širokého Brodu a HZS Jeseník, prováděla plošné vyhledávání. Hledaná osoba byla nalezena bohužel již bez známek života. 

20

2.6.2010

11:01

Technická pomoc – ucpaný mostek – Zlaté Hory, příjezdová komunikace k Obecnímu rybníku – voda přetéká a narušuje cestu. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a provedla vyproštění kmenu stromu a zajištění průtoku mostku.

21

11.6.2010

15:37

Požár – dopravní prostředky – Zlaté Hory, louka za fotbalovým hřištěm u ranče tzv. „Rikrtka“. Požár traktoru. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a provedla dohašení požáru, který byl částečně uhašen svépomocí.

22

10.7.2010

18:39

Požár – polní porost – Zlaté Hory, Podlesí, louka se senem. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a provedla dohašení požáru, který byl částečně uhašen svépomocí.

23

12.7.2010

9:43

Technická pomoc – Zlaté Hory – Rejvíz, nedostatek vody v rezervoáru vodojemu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 a prováděla navážení vody do vodojemu po celý den.

24

14.7.2010

17:15

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory Dolní Údolí, pátrání po pohřešované osobě. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a společně s policií a hasiči z HZS Jeseník prováděla plošné vyhledávání. Hledaná osoba byla nalezena živá a zdravá členem naší jednotky a policistou, kteří vozidlem objížděli blízké okolí.

25

28.7.2010

20:52

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Krnovská, pomoc ZZS při naložení pacienta do sanitky. Několik členů jednotky dorazilo přímo na místo svými osobními vozidly a po dohodě s lékařem s ohledem na stav pacienta a vnitřní dispozice domu, bylo rozhodnuto povolat vozidlo PP 20 a pacienta transportovat z prvního nadzemního podlaží, přes okno pomocí PP 20.

26

8.8.2010

12:25

Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci – Zlaté Hory, Krnovská – proražená olejová vana motoru osobního auta. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a pomocí sorbentu provedla sběr uniklého oleje z vozovky.

27

29.10.2010

12:13

Požár – lesní porost Zlaté Hory silnice od Petrovic. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a žádný požár nenašla. Po předání informace na OPIS zjištěno, že se asi jedná o nahlášené pálení klestí na druhém kopci pod poutním místem P.M.Pomocné, které je z této silnice vidět. Jednotka nezasahovala.

28

4.11.2010

21:02

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Mikulovice, Široký Brod, pátrání po pohřešované osobě. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ, na místě srazu po chvíli obdržena informace, že osoba byla nalezena. Jednotka nezasahovala.

29

12.11.2010

2:59

Technická pomoc – odstranění překážek z komunikace - Zlaté hory, směr Mikulovice na místě zvaném „Mikulovická rovinka“. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a provedla odstranění stromů z vozovky a blízké tratě ČD.

30

12.11.2010

5:39

Technická pomoc - odstranění překážek z komunikace - Zlaté hory, směr Petrovice asi 1 km před místem zvaném „Petrovy boudy“. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a provedla odstranění stromu z vozovky.

31

23.11.2010

5:09

Požár – dopravní prostředky, stroje – Mikulovice. Požár drtiče na slámu ve výrobně peletek. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a společně s jednotkou HZS Jeseník asistovala místní jednotce při likvidaci požáru.

32

24.11.2010

20:36

Požár – konstrukce podlahy pod kachlovými kamnyrodinný dům - Zlaté Hory Sokolská 295. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a společně s jednotkou HZS Jeseník provedla rozebrání konstrukce podlahy a uhašení.

33

9.12.2010

15:07

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Na Sídlišti 690, pomoc ZZS při naložení pacienta do sanitky. Několik členů jednotky dorazilo na místo osobním vozidlem a pomohlo ZZS při snesení pacienta ze 3 patra a naložení pacienta do sanitky.

34

31.12.2010

13:17

Požár – komínové těleso – Zlaté Hory, Salisov 25. Jednotka vyjela vozidlem CAS K 25 LIAZ a provedla dohlídku požáru sazí v komíně, který byl uhašen svépomocí ještě před příjezdem jednotky.

 

 

 

TOPlist