HASIČI  ZLATÉ  HORY

2013

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

1. 1. 2013

0:20

Požár – tráva, okrasná dřevina Zlaté Hory, Myslbekova 443. Požár živého plotu na pozemku rodinného domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 provedla průzkum a kontrolu místa události. Požár byl v době příjezdu již uhašen zásahem občanů.

2

21. 1. 2013

15:18

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory nám. Svobody. Nebezpečné rampouchy na domech. Jednotka vyjela vozidlem PP 20 a provedla shození rampouchů celkem na pěti domech.

3

23. 1. 2013

12:47

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – silnice ze Zlatých Hor směr Heřmanovice cca 300 m za hranicí kraje. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění stromu z vozovky.

4

24. 1. 2013

18:04

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – silnice ze Zlatých Hor směr Heřmanovice cca 300 m za hranicí kraje. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění stromu z vozovky.

5

25. 1. 2013

18:08

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – silnice ze Zlatých Hor směr Heřmanovice, za hranicí Olomouckého kraje. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění stromu z vozovky.

6

30. 1. 2013

12:57

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory Polská ul. Nebezpečné ledové převisy nad chodníkem. Jednotka vyjela vozidlem PP 20 a provedla shození převisů ze střechy domu.

7

13. 2. 2013

1:41

Požár – nízká budova – Česká Ves, Ranč Orel. Požár restaurace v areálu ranče. Jednotka vyjela na pokyn OPIS vozidlem CAS 32 T 815 a spolupracovala s jednotkami HZS Jeseník, JSDH Česká Ves a Mikulovice na likvidaci požáru.

8

14. 2. 2013

6:34

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, silnice směr Mikulovice cca 200 m za městem u odbočky k firmě ČSV a.s., nákladní vozidlo částečně mimo vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody. Později ve spolupráci s HZS Jeseník, vyproštění vozidla z příkopu.

9

21. 2. 2013

11:42

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory nám. Svobody. Nebezpečné rampouchy na domech. Jednotka vyjela vozidlem PP 20 a provedla shození rampouchů celkem na sedmi domech.

10

26. 2. 2013

17:08

Požár – průmyslový objekt – Zlaté Hory, Tovární 214. Požár ve skladovacím prostoru a dřevěné příčky. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 a CAS 32 a provedla dohašení ohniska požáru, který byl téměř uhašen svépomocí ještě před naším příjezdem.

11

9. 5. 2013

16:28

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Rejvíz. Požár paseky po pálení klestí cca 100 m za Rejvízem směr Jeseník. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a společně s HZS Jeseník provedla uhašení požáru.

12

10. 5. 2013

16:36

Požár – dopravní prostředky – Zlaté Hory, Krnovská naproti hotelu Praděd. Technická závada na osobním vozidle, která se díky silnému zakouření okolí jevila jako požár. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 provedla zajištění místa události.

13

14. 5. 2013

13:59

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Dolní Údolí silnice směr Horní Údolí, osobní vozidlo převráceno na střechu v potoce vedle vozovky. Jedna osoba lehce zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody, dále ve spolupráci s HZS Jeseník, vyproštění vozidla z potoka.

14

30. 5. 2013

0:30

Požár – nízká budova – Heřmanovice 480, garáž s osobním vozidlem. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a spolupracovala s jednotkami Moravskoslezského kraje na uhašení požáru. 

15

9. 6. 2013

14:33

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Rožmitálská, Jelení Dvůr, rozvodněný potok, voda zaplavuje zahradu a stoupá k domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uvolnění naplavenin u mostu v zahradě, aby voda mohla protékat korytem a nezaplavovala zahradu.

16

10. 6. 2013

15:42

Technická pomoc – čerpání vody – Zlaté hory, Nádražní 792, voda stoupá z kanalizace a teče do garáže a sklepa. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že voda ve sklepě je v množství, které se nedá čerpat a po dohodě s majiteli dodala protipovodňové pytle s pískem k zamezení přitékání další vody do sklepa.

17

10. 6. 2013

16:20

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, U koupaliště 628, voda ze zaplaveného pozemku za domem vniká do suterénu a plynové kotelny. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a pomocí protipovodňových pytlů s pískem provedla zjištění proti vnikání vody do suterénu.

18

13. 6. 2013

11:29

Dopravní nehoda – vyproštění, odstranění následků – Zlaté Hory silnice směr Heřmanovice, srážka dvou osobních vozidel. Tři osoby zraněny. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a prováděla předlékařskou pomoc, zajištění místa nehody, dále ve spolupráci s HZS Jeseník pomoc ZZS při manipulaci se zraněnými, a následné odklizení havarovaných vozidel a úklid vozovky, včetně sběru uniklých provozních náplní.

19

20. 6. 2013

8:53

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat z vodyZlaté Hory, Horní Údolí u kostela, srna v potoce, nemůže ven. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a srnu z potoka vyprostila a vypustila do přírody.

20

25. 6. 2013

14:40

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Mikulovice, Kolnovice, dva stromy nakloněné nad vozovku a opřené o kabelové vedení. Jednotka vyjela s vozidlem PP 20 a společně s HZS Jeseník za pomocí motorové pily provedla odstranění stromů.

21

27. 6. 2013

16:36

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, nad areálem Bohemaland, strom opřený o vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a společně s HZS Jeseník a poruchovou službou ČEZ, pomocí motorové pily provedla odstranění stromu.

22

9. 7. 2013

21:48

Požár – nízká budova – Zlaté Hory, Na Sídlišti 697, městská kotelna, požár komín. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a prováděla ochranu okolí, z důvodu možnosti vzniku dalšího požáru od jisker. Společně pak s HZS Jeseník a obsluhou kotelny vyprázdnění odlučovače popílku.

23

14. 7. 2013

17:35

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Nerudova 478, pomoc ZZS při manipulaci s pacientem. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a asistovala ZZS při snesení a naložení pacienta do sanitky.

24

29. 7. 2013

17:55

Technická pomoc – záchrana osob – Zlaté Hory, Na Sídlišti 432, osoba ve výtahu. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a na místě zjistila, že osoba byla již vyproštěna z výtahu jedním z členů naší jednotky, který po vyhlášení poplachu vyjel svým vozidlem přímo na místo události.

25

5. 8. 2013

0:00

Požár – prověření situace – Zlaté Hory směr Petrovice. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a projela úsek ze Zlatých Hor do Petrovic, kde se spojila s jednotkou HZS MS kraje, žádný požár nebyl nalezen. Tato událost byla později překvalifikována jako planý poplach. 

26

18. 8. 2013

9:27

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – Jeseník, Lipovská, nádvoří u prodejny elektro, odstranění stromu. Jednotka vyjela s vozidlem PP 20 a společně s HZS Jeseník za pomocí motorové pily provedla odstranění stromu.

27

20. 8. 2013

4:13

Technická pomoc – spolupráce se složkami IZS – Zlaté Hory, Na sídlišti 691, pomoc ZZS při manipulaci s pacientem. Čtyři členové naší jednotky vyrazili po vyhlášení poplachu přímo na místo události a pomohli ZZS při snesení a naložení pacienta do sanitky.

28

20. 9. 2013

17:56

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, Salisov -  silnice údolím říčky Javorné, srážka dvou osobních vozidel. Jedna osoba lehce zraněna. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody a ve spolupráci s HZS odklizení havarovaných vozidel a úklid vozovky, včetně sběru uniklých provozních náplní.

29

24. 9. 2013

7:40

Požár – dopravní prostředkyZlaté Hory, Krnovská 379, odstavná plocha u silnice. Požár osobního vozidla téměř uhašen před naším příjezdem pomocí hasicích přístrojů. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla dohašení požáru pomocí vysokotlakého proudu.

30

27. 9. 2013

16:54

Požár – neobydlená budova – Zlaté hory, nám. Svobody 50, býv. hotel Slezská Beseda, z budovy stoupá kouř. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení požáru podlahové konstrukce v sále v 2 NP pomocí vysokotlakého proudu.

31

28. 9. 2013

19:50

Požár – kontejner – Zlaté hory, Sokolská 278, požár plastového kontejneru na tříděný odpad (papír). Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla uhašení požáru pomocí vysokotlakého proudu.

32

7. 11. 2013

6:11

Požár – nízká budova – Mikulovice, Hlucholazská 62, požár rodinného domku. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815 a společně s dalšími jednotkami zajišťovala dodávku vody pro hašení a zálohu sil na místě události.

33

6. 12. 2013

13:54

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – silnice ze Zlatých Hor směr Petrovice cca 4 km za Zlatými Horami. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění stromu z vozovky.

34

20. 12. 2013

11:31

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů – silnice z Horního Údolí směr Heřmanovice. Čtyři vozidla uvízlá na náledí, některá částečně mimo vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a ve spolupráci s HZS Jeseník provedla vyproštění vozidel.

35

25. 12. 2013

14:47

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Lysý vrch, od Zlodějských luk směr na vrchol Lysý vrch, požár hrabanky a kořenů. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815, po dojetí na Zlodějské louky pokračovala pěšky cca 500 m s ručním nářadím a barely s vodou a ve spolupráci s HZS Jeseník za silného větru provedla uhašení ohnisek požáru hrabanky a kořenů na vrcholu Lysého vrchu.   

36

25. 12. 2013

17:55

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Sadová 681, strom na vozovce blokuje průjezd. Jednotka přejela od předchozí události vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla odstranění části stromu z vozovky.

37

26. 12. 2013

4:49

Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů – Zlaté Hory, Ondřejovice, poblíž žel. přejezdu strom na vozovce blokuje průjezd. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 IVECO a provedla odstranění části stromu z vozovky.

38

30. 12. 2013

18:21

Dopravní nehoda – odstranění následků – Zlaté Hory, silnice směr Polsko cca 200 m před hotelem Aurum. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zajištění místa nehody. Později pak spolupracovala s dopravní policií na zdokumentování místa nehody.

 

 

TOPlist