HASIČI  ZLATÉ  HORY

2018

POŘ. ČÍSLO

DATUM

ČAS

POPIS UDÁLOSTI

1

3. 1. 2018

10:00

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

2

3. 1. 2018

11:23

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Lázeňská – strom na vedení VN. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a AZ 30 IVECO, na místě prověřila situaci a vyžádala si účast pohotovostní služby ČEZ. Vozidlo CAS 20 odjelo k dalším událostem a vozidlo AZ 30 na místě zůstalo pro případ potřeby až do úplného odstranění stromu z vedení pracovníky ČEZ.

3

3. 1. 2018

11:46

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Na Samotě, silnice směr Mikulovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

4

3. 1. 2018

11:53

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr D. Údolí – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

5

3. 1. 2018

12:16

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr D. Údolí – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

6

3. 1. 2018

12:36

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Mikulovice – strom přes vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

7

14. 1. 2018

11:20

Ostatní pomoc – transport pacienta v terénu – Zlaté Hory les pod kaplí Sv. Rocha. – na žádost ZZS. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 na místě se spojila s ZZS. Osobu se bohužel nepodařilo zachránit, poté jednotka ve spolupráci s HZS Jeseník zajistila transport zesnulého na místo s možností příjezdu vozidla pohřební služby.

8

24. 1. 2018

17:48

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

9

28. 1. 2018

15:53

Ostatní pomoc – transport pacienta v terénu – Zlaté Hory, Rejvíz, turistická stezka k Mechovému jezírku – na žádost ZZS. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 na místě, ve spolupráci s ZZS a HZS Jeseník, zajistila transport pacienta k sanitce.

10

10. 3. 2018

4:40

Ostatní pomoc – transport pacienta v terénu – Zlaté Hory, 710, sjezdovka u areálu Bohema. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 Iveco, na místě vyhledala zraněnou osobu a zajistila transport pacienta do areálu Bohema, kde jej předala do péče ZZS.

11

13. 3. 2018

11:19

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat, uzavřené prostory – Zlaté Hory, Na Sídlišti 692 – postižená osoba v bytě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla zpřístupnění bytu.

12

17. 3. 2018

17:06

Dopravní nehoda – odstranění následků  silnice směr Ondřejovice – os. vozidlo mimo vozovku u žel přejezdu, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později po dohodě s HZS Jeseník odjela na základnu.

13

12. 4. 2018

11:50

Požár – kůlny, chatky – Zlaté Hory, Krnovská 175 – samostatně stojící přístřešek. Naše jednotka bohužel nebyla z technických důvodů schopna vyjet. Na místě zasahovaly jednotky JSDH Mikulovice, HZS Jeseník a PSP Glucholazy.

14

20. 4. 2018

14:50

Únik nebezpečných látek, provozních kapalin – Zlaté Hory, Nádražní – olej na silnici z vozidla po technické závadě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla řízení provozu a sběr uniklého oleje pomocí sorbentu. Později po příjezdu HZS Jeseník odklizení vozidla mimo vozovku.

15

24. 4. 2018

20:19

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Ondřejovice – prověřit možný požár na polské straně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a ve spolupráci s PSP Glucholazy a HZS Jeseník prověřovala situaci. Žádný požár nebyl nalezen, událost ukončena.

16

27. 4. 2018

15:25

Dopravní nehoda – úklid vozovky  silnice směr Polsko – srážka dvou os. vozidel, bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu, později úklid vozovky.

17

29. 4. 2018

18:39

Dopravní nehoda – se zraněním – Zlaté Hory, D. Údolí, silnice směr Rejvíz – DN motorky. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě poskytovala předlékařskou pomoc, prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu. Později asistovala ZZS při nakládání pacienta do sanitky, stejně tak i při překládání do LZS.

18

5. 5. 2018

14:29

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Horní Údolí směr Heřmanovice – strom na vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě zmapovala situaci a vyžádala si účast pohotovostní služby ČEZ. Společně s HZS Jeseník vyčkala příjezdu pracovníků ČEZ, po jejich příjezdu obdržena informace, že situaci zvládnou sami, proto odjezd na základnu.

19

7. 5. 2018

12:21

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, pod Biskupskou kupou – hoří pařez na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě likvidovala požár malého rozsahu, na ploše cca 4x4m.

20

7. 5. 2018

18:00

Únik nebezpečných látek do vodní plochy – Zlaté Hory, potok – neznámá látka ve vodě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla jímání a sběr uniklé látky pomocí sorbentu. Později ve spolupráci s HZS Jeseník odběr vzorků.

21

9. 5. 2018

19:38

Dopravní nehoda – úklid vozovky  Zlaté Hory, Horní Údolí – poškození kabelového vedení, zajištění místa pro PČR. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody.

22

15. 6. 2018

18:37

Ostatní pomoc – transport pacienta – Zlaté Hory, Polská 741. Jednotka vyjela vozidlem DA 10 Iveco, na místě asistovala posádce ZZS při zajištění pacienta a následně jej transportovala z 1 NP do sanitky.

23

21. 6. 2018

16:37

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, u křížové cesty – hoří na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2, CAS 32 T 815 a DA 10 IVECO a na místě likvidovala požár většího rozsahu, na ploše cca 30x50m. Na zásahu se podílely i jednotky HZS Jeseník, JSDH Mikulovice a PSP Glucholazy.

24

3. 7. 2018

15:25

Dopravní nehoda – se zraněním – Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice, křižovatka k poutnímu místu – DN dvou os. vozidel. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě poskytovala předlékařskou pomoc, prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu. Později byla velitelem HZS Jeseník odeslána zpět na základnu.

25

5. 7. 2018

17:00

Požár – polní, lesní porost – Zlaté Hory, u Zlodějských luk – hoří na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2 a CAS 32 T 815, na místě likvidovala požár menšího rozsahu, na ploše cca 6x6m. k zásahu byly povolány i jednotky HZS Jeseník a JSDH Mikulovice, ale jejich zásahu nebylo potřeba.

26

6. 7. 2018

14:15

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat z hloubky, kolouch ve skruži – Zlaté Hory, podnik Diamo. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla vyproštění koloucha ze skruže a po konzultaci s myslivci vypuštění do volné přírody.

27

18. 7. 2018

10:00

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

28

18. 7. 2018

17:15

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Horní Údolí silnice směr Heřmanovice – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

29

25. 7. 2018

16:09

Dopravní nehoda – se zraněním – Zlaté Hory, silnice směr Ondřejovice – DN jednoho os. vozidla. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě poskytovala předlékařskou pomoc, prováděla zajištění místa nehody, jímání úniků prov. náplní a řízení provozu. Později odstranila vozidlo mimo vozovku.

30

29. 7. 2018

14:20

Ostatní pomoc – transport pacienta v terénu – Zlaté Hory louka za kaplí Sv. Rocha. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 na místě provedla předlékařskou pomoc a asistenci při zajištění pacienta a naložení do vozidla ZZS.

31

1. 8. 2018

15:09

Dopravní nehoda – vyproštění – Mikulovice, silnice směr Velké Kunětice – DN jednoho os. vozidla a motocyklu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2. Na místě již JSDH Mikulovice a ZZS, našeho zásahu již nebylo potřeba, proto po chvíli návrat na základnu.

32

6. 8. 2018

10:23

Dopravní nehoda – se zraněním – Zlaté Hory, Rejvíz silnice směr Zl. Hory – DN dvou vozidel. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě ve spolupráci s HZS Jeseník prováděla zajištění místa nehody a řízení provozu.

33

12. 8. 2018

16:15

Dopravní nehoda – se zraněním – Zlaté Hory, Na samotě - silnice směr Ondřejovice – DN motocyklu a jednoho os. vozidla. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě prováděla zajištění místa nehody, řízení provozu, později ve spolupráci s HZS Jeseník odstranění následků a úklid vozovky.

34

17. 8. 2018

11:34

Technická pomoc – záchrana osob a zvířat z hloubky, srnče v šachtici náhonu – Zlaté Hory, Rejvíz tzv. 1. pila. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a provedla vyproštění srnčete ze šachtice a vypuštění do volné přírody.

35

22. 8. 2018

13:22

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, pod Biskupskou kupou – vidí dým možná na Polské straně. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že se jedná o událost viditelnou z Biskupské kupy na území Moravskoslezského kraje na kopci nad Janovem, která je již řešena příslušnými jednotkami. Po dohodě s OPIS odjezd na základnu. Později pro naše jednotky změněno na planý poplach.

36

22. 8. 2018

14:06

Požár – lesní porost – kopec nad Janovem okr. Bruntál – plnění vrtulníku pro hašení na hřišti v Hynčicích. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 a na místě prováděla plnění Bambivaku vrtulníku a později dálkovou kyvadlovou dopravu vody do CAS provádějících zásah na požářišti.

37

9. 9. 2018

15.55

Dopravní nehoda – se zraněním – Petrovice nad kostelem, silnice směr Zl. Hory – DN jednoho vozidla. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a na místě prováděla zajištění místa nehody, předlékařskou pomoc zraněným a řízení provozu. Později předala událost místním jednotkám a odjela zpět na základnu.

38

14. 9. 2018

10:19

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, u silnice směr Heřmanovice – požár v lese. Jednotka vyjela vozidly CAS 32 T 815 a DA 10 Iveco a na místě zjistila, že se jedná o pálení klestí po těžbě, které bylo chybně nahlášeno. Překvalifikováno na planý poplach.

39

18. 9. 2018

18:20

Požár – polní porost – Zlaté Hory, u Zlatého jezera – hoří balík slámy. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a prováděla práce k zamezení rozšíření požáru, po příjezdu HZS Jeseník, pak byl ve spolupráci požár zlikvidován.

40

24. 9. 2018

8:09

Technická pomoc – odstranění nebezpečných částí stromu Zlaté Hory, Sokolská – nalomený vysoký strom hrozí pád větví. Jednotka vyjela vozidlem AZ 30 IVECO a na místě prováděla práce na odstranění nebezpečných částí stromu.

41

6. 10. 2018

8:57

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Rejvíz silnice směr Jeseník – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 během jízdy k zásahu obdržela informaci, že strom je již odklizen jednotkou HZS Jeseník, a vrátila se na základnu.

42

6. 10. 2018

15:04

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, poblíž silnice směr D Údolí – požár v lese. Jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T 815 a na místě prováděla hasební práce, později ve spolupráci s HZS Jeseník. Další Jednotky JSDH Mikulovice a PSP Glucholazy byly odeslány zpět na základnu.

43

10. 10. 2018

12:47

Dopravní nehoda – úklid vozovky  Zlaté Hory, Dolní Údolí, silnice směr Ondřejovice – dvě osobní vozidla bez zranění. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody a později ve spolupráci s HZS Jeseník vyproštění jednoho vozidla zpět na vozovku.

44

13. 10. 2018

19:49

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, D Údolí směr Rejvíz – požár v lese ohnisko po pálení. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla hasební práce.

45

22. 10. 2018

14:08

Únik nebezpečných látek, provozních kapalin – Zlaté Hory, Krnovská – olej na silnici z vozidla po technické závadě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla řízení provozu a likvidaci skvrny oleje ve spolupráci s HZS Jeseník.

46

24. 10. 2018

17:28

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Ondřejovice silnice směr Mikulovice – strom nakloněný nad vozovku, hrozí pádem. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom skácela a odklidila z vozovky.

47

30. 10. 2018

4:31

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

48

30. 10. 2018

8:03

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Rejvíz silnice směr Jeseník – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odstranila.

49

30. 10. 2018

8:41

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Ondřejovice silnice směr D. Údolí – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odklidila.

50

30. 10. 2018

9:05

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Rejvíz silnice směr Jeseník – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že strom z vozovky je již téměř odstraněn. Pro jistotu provedla průzkum dalšího úseku silnice směr Jeseník. Později byla povolána k další události.

51

30. 10. 2018

9:29

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Dolní Údolí č.p. 99 – strom na vedení NN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě zmapovala situaci a vyžádala si účast pohotovostní služby ČEZ. Za jejich přítomnosti pak strom z vedení odstranila.

52

30. 10. 2018

11:25

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, hájenka, silnice směr D. Údolí – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odklidila.

53

30. 10. 2018

12:43

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Petrovice – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, během jízdy na hranici kraje žádný strom na vozovce nenašla, zřejmě byl již odstraněn.

54

30. 10. 2018

14:13

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, hájenka, silnice směr D. Údolí – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom z vozovky odklidila.

55

30. 10. 2018

14:57

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, silnice směr Ondřejovice – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, během jízdy žádný strom na vozovce nenašla, zřejmě byl již odstraněn.

56

30. 10. 2018

15:25

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, Horní Údolí silnice směr Heřmanovice – strom nakloněný nad vozovku, hrozí pádem. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě strom skácela a odklidila z vozovky.

57

1. 11. 2018

11:58

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Zadní 338 – uvolněné plechy na střeše. Jednotka vyjela vozidlem AZ 30 Iveco a provedla provizorní opravu střechy.

58

1. 11. 2018

13:31

Požár – budova – Zlaté Hory, Krnovská 309 – přístavek rodinného domu. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla hasební práce. Na místě také zasahovaly jednotky JSDH Mikulovice, HZS Jeseník a PSP Glucholazy, OSP Jarnoltovek.

59

1. 11. 2018

21:30

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Krnovská, silnice u lanovky – strom na vedení VN. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, na místě zmapovala situaci a po ujištění pohotovostní služby ČEZ, že o situaci vědí a řešena bude následující den, že žádné nebezpečí nehrozí. Společně s HZS Jeseník provedla označení oblasti se zákazem vstupu a odjela na základnu.

60

6. 11. 2018

17:33

Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů Zlaté Hory, Krnovská 309 – přehřátí kotle, poškození rozvodů. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě provedla opatření k zamezení vzniku další škody.

61

7. 11. 2018

6:28

Technická pomoc – odstranění stromu Zlaté Hory, hájenka, silnice směr D. Údolí – strom na vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě zjistila, že strom je již z vozovky odklizen.

62

12. 11. 2018

11:33

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, Osikový vrch – hoří na pasece po těžbě. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815-2, CAS 32 T 815 a na místě likvidovala požár většího rozsahu, na ploše cca 150x150m. Na zásahu se podílely i jednotky HZS Jeseník, JSDH Mikulovice a PSP Glucholazy. Později bylo povoláno také vozidlo DA 10 IVECO s MPS Waterous k vytvoření čerpacího stanoviště u nádrže pro zasněžování v areálu BOHEMA.

63

20. 11. 2018

6:49

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, silnice směr Heřmanovice – dodávka mimo vozovku. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla zajištění místa nehody, řízení provozu a později ve spolupráci s HZS Jeseník vyproštění vozidla zpět na vozovku a asistenci při naložení na vozidlo odtahové služby.

64

22. 11. 2018

12.56

Dopravní nehoda – odstranění následků  Zlaté Hory, Horní Údolí silnice směr Heřmanovice – sanitka s pacientem uvízlá na kluzké vozovce. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a provedla vyproštění sanitky, včetně posypu vozovky zeminou pro umožnění odjezdu všech vozidel.

65

28. 11. 2018

10:46

Únik nebezpečných látek do vodní plochy – Zlaté Hory, potok – neznámá látka ve vodě. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2, a prováděla jímání a sběr uniklé látky pomocí sorbentu. Později ve spolupráci s HZS Jeseník odběr vzorků a identifikaci látky.

66

23. 12. 2018

15:52

Požár – lesní porost – Zlaté Hory, u silnice směr D. Údolí – požár v lese. Jednotka vyjela vozidly CAS 20 T 815, CAS 32 T 815 a DA 10 Iveco a na místě zjistila, že se jedná o pálení klestí po těžbě, které bylo chybně nahlášeno.

67

23. 12. 2018

17:03

Technická pomoczáchrana osob a zvířat, AED – Zlaté Hory, Myslivecká 441. Jednotka vyjela vozidlem CAS 20 T 815-2 a na místě prováděla resuscitaci. Osobu se bohužel nepodařilo zachránit.

 

TOPlist