HASIČI  ZLATÉ  HORY

AKTUALITY

Aktuality

Připravujeme i každoroční prodej vánočních stromků, který se uskuteční den 16. 12. 2018 od 8:00 do 12:00 u hasičské zbrojnice.

Připravujeme slavnostní výroční valnou hromadu, tentokrá se uskuteční v hotelu Praděd dne 8. 12. 2018 od 17:00 hodin

Probíhá podzimní část odborné přípravyod měsíce září, každý měsíc minimálně dvě školení jednotky včetně výcviků.

Ve dnech 27. a 28. 7. jsme poskytovali hlídku při městských slavnostech včetně pomoci při koordinaci dopravy na objizdné trase.

Dne 30. 6. se uskutečnily oslavy 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Zlatých Horách. Oslavy byly slavnostně zahájeny u hasičské zbrojnice, přivítali jsme hosty, předali jim upomínkové drobnosti a jako součást zahájení proběhlo i vysvěcení nové repliky našeho historického praporu. Program oslav pak pokračoval na hasičské louce ukázkami techniky a několika atrakcemi pro děti i dospělé, večer pak zábavou pod širým nebem s kapelou Jaguár.

V průběhu května a června probíhali přípravy oslav 140. výročí založení našeho SDH.

Dne 19. 5. 2018 od 9:00 hod. se na hřišti v Uhelné konala okresní soutěž v požárním sportu. Naše družstva se umístila takto: ženy 2. místo, muži 3. místo.

Dne 28. 4. 2018 od 10:00 hod. se na hasičské louce uskutečnila tzv. okrsková soutěž v požárním sportu. Obě naše družstva postoupila do okresního kola.

Dne 7. 4. 2018 od 9:00 hod. se na hasičské louce uskutečnila soutěž mladých hasičů. Soutěžilo se ve štafetě 4x60 m s překážkami a štafetě požárních dvojic. Po sečtení výsledků z obou disciplín obsadilo družstvo mladších 5. místo (po výsledcích: štafeta 4x60 m 7. místo, štafeta požárních dvojic 3. místo) a družstvo starších 1. místo (po výsledcích: štafeta 4x60 m 3. místo a štafeta požárních dvojic 2. místo). Obě soutěže se započítavájí do celkového hodnocení hry Plamen.

Několik prvních školení máme již za sebou, školení řidičů, cyklické školení velitelů na HZS, a první ze série školení v rámci pravidelné odborné přípravy jednotky. Dále se již také uskutečnila výroční valná hromada okrsku. Pomalu a jistě se rozjíždí příprava oslav 140. výročí založení našeho sboru, včetně příprav a podání žádostí o dotace.

V sekci Výjezdová jednotka přidán plán výcviku, školení a další nezásahové činnosti jednotky na rok 2018.

Vítejte v novém roce, v roce oslav 140. výročí založení spolku dobrovolných hasičů v našem městě. V současné době je sestavován program oslav, ale také plán výcviku a školení na rok 2018. O přípravách a o všem zásadním co nás čeká i potká v tomto roce, se opět budeme snažit informovat.

TOPlist